069 427 30 01
kakoizabrati30.jpg

Da li je moguće gajiti orah istvremeno za drvo i plod?

 

U savremenim zasadima lateralnih sorti oraha najniže grane krošnje se formiraju na visini 1-1,2 m. Ona omogućava da stablu priđe tresač. Cilj je ostaviti grane što niže da bi orah što pre stupio u rod. Jedno francusko istraživanje je pokazalo da se kod oraha odlaže početak roda plantaže za godinu dana sa svakih 20 cm rastojanja od zemlje do najniže rodne grane. Odnosno, ako bi smo formirali krunu tako da deblo bude visoko 2 m odložili bi smo početak roda plantaže za 5 godina. Kod sadnje oraha za drvo na prodaju treba čekati 35-40 godina. Taj isti novac je moguće zaraditi od ploda za 1-2 godine. 

 

Praktično, nasuprot doktrini koja je propagirana kod nas pre 30-40 godina, nije racionalno kombinovati proizvodnju ploda i drveta na istoj plantaži.

Pretraga