069 427 30 01
03-tulare.jpg

Tulare

Tulare je najrodnija sorta oraha na svetu, čija popularnost stalno raste. Sorta je dobijena na Kalifornijskom univerzitetu i priznata 1991 godine. Lateralnog je tipa rodnosti, sa oko 75% lateralnih pupoljaka.     

 

Sadnice oraha Tulare prorode često još u prvoj godini. U puni rod stupa u 8. godini nakon sadnje i može da rađa oko 4-6 t/ha u intenzivnim zasadima (oko 200 sadnica po ha). Bujna je, pa se sadi u intenzivnim zasadima na rastojanju 7x7 m u špalirima, uz mašinsko orezivanje, a u poluintenzivnim i ekstenzivnim na rastojanju 12-14m. U Čileu je zabeležen rod zasada sorte Tulare od 11,0 t/ha, u SAD 7,0 t/ha, a u Italiji 4,5-6,0 t/ha. U Evropi se uspešno gaji od 1995.

 

Tanke je ljuske, plod je krupan i okrugao, težnine 14,5-15,0 gr. Pogodan je za prodaju u obliku čišćenog jezgra i zbog toga je sve popularaniji u regijama gde sorta Čendler ne može da se gaji (zbog kasnog završetka vegetacije i rizika izmrzavanja letorasta). Jezgro se lako vadi i daje oko 70-80% polutki, svetle je boje (prema skali 86%). Randman jezgra je 53%. Ukus je prirodniji nego kod Čendlera. Pogodna je i za prodaju u ljusci, jer je ona dobro zatvorena i ne puca prilikom transporta. 

 

Kreće sa vegetacijom oko polovine aprila, slično sortama Šejnovo, Šampion i Čendler. Berba i kraj vegetacije je oko 2-3 nedelje pre Čendlera, što ga čini jako pogodnim za uzgoj širom Balkana, u vinogradarskim zonama koje nemaju problem kasnih prolećnih mrazeva u drugoj polovini aprila. Na vreme završava vegetaciju I letorasti dobro odrvene pre zime, te ne izmrzavaju kao kod Čendlera. Samooplodna je sorta. Kao rezervni oprašivači preporučuju se sorte Franquette, Fernette, Rasna i Pieral Lara. 

 

Rasadnik "Orah Lateral DOO" je zvanični zastupnik ove sorte i čuvar čistog genetskog materijala za R. Srbiju, što je registrovano u sortnoj listi Ministarstva poljoprivrede RS. 

Pretraga