069 427 30 01
04-fernor.jpg

Fernor

Fernor je moderna sorta oraha Francuskog porekla (instituta INRA Bordeaux), selekcionisana 1978. godine ukrštanjem sorti Franquette i Lara. Vegetacija počinje u drugoj polovini aprila, kao i kod sorte Franquette. Stablo je bujno, visine 10-15m, prečnika 8-15m, sa srednje-uskim uglom granjanja. Radja lateralno, na bočnim granama. Plod veličine 32-36mm, težine 13-14 gr. Ljuska je hrapava, srednje dobljine i izduzenog oblika. Jezgro se lako vadi, svetle boje, sa 52% sadržaja masnoće, odličnog kvaliteta i dobrog ukusa. Randman jezgra je 40-44%. Fernor je rodna sorta koja prorodi u 5-7 godini, sa prinosom od 1.000 kg/ha u ekstenzivnim zasadima 12x12m. U intenzivnim mladim zasadima može da radja oko 3.500 kg/ha oko 10-te godine.

 

Sadi se u ekstenzivnim zasadima u formi jednakostraničnog trougla, stranice 12m ili kao gusti špalir 4x8m ili 4,5x7m u pravcu sever-jug, slično Čendleru, uz uslov ostrog rezanja zbog insolacije. Zbog prirodno manjeg ugla granjanja stabla, Francuzi savetuju za gušće zasade orezivanje u formi piramide (tj. centralne osovine), ali se u 3-4 godini bočne grane povijaju natezanjem kanapom, da bi se osovina lepše razgranala i razvila. Masinsko orezivanje počinje u 5. godini trimerom i ručnim proredjivanjem grana, koje obezbedjuje bolju insolaciju unutrašnjosti krošnje i formiranje krupnijih plodova. Ne podnosi rezanje u prve dve godine, zbog povišene osetiljicvosti na bolesti.

 

Oprašivači: Fernette, Pedro, Meylannaise, Ronde de Montignac.

Pretraga