069 427 30 01

Naši zasadi

U Stalaću je u jesen 2017. podignut prvi i jedan od najvećih zasada oraha lateralnih sorti na ovim prostorima. Posađene su sorte Pieral Lara (4 ha), Chandler (2 ha) i Tulare (2 ha) sa oprašivačima. Rastojanja su 4,5x7 i 4x8 m, zavisno od orjentacije redova ka stranama sveta. Parcela je ošišćena od korenja starog vinograda i bagrema. Obavljeno je zelenišno đubrenje jarom grahoricom sa dodatkom 10% ječma, podrivena do dubine 80 cm, meliorativno đubrena MAP-om i kalijumovim solima. Dodat je krečnjak zbog popravljanja kiselosti tla i zatim obavljeno duboko oranje dubine 40-50 cm i tanjiranje. Rupe su kopanje kardanskom burgijom fi 40cm, dubine 60cm. U rupe je po savetu rasadnika dodat po 500 gr. MAPa, sloj 10-15cm zemlje dobijen širenjem rupe ašovom, a pri sadnji je u rupe dodato 4l glistenjaka, 1,5 kg zeolita, 10 g mikorize i Trifender, pošto je bilo ostataka žilica posle čišćenja. Nakon sadnje je poliveno sa po 50 l vode, a oko svake sadnice je na rastojanju 1m dodat prsten od pregorelog stajnjaka i prekriveno malčom - slojem slame, da bi se smanjilo isparenje vode nakon polivanja. Sadnice su u proleće čepovane na 25-30cm od tla.   Prijem sadnica je bio skoro 100%, samo se 4 sadnice nisu primile. 
U Stalaću je u jesen 2017. podignut prvi i jedan od najvećih zasada oraha lateralnih sorti na ovim prostorima. Posađene su sorte Pieral Lara (4 ha), Chandler (2 ha) i Tulare (2 ha) sa oprašivačima. Rastojanja su 4,5x7 i 4x8 m, zavisno od orjentacije redova ka stranama sveta. Parcela je ošišćena od korenja starog vinograda i bagrema. Obavljeno je zelenišno đubrenje jarom grahoricom sa dodatkom 10% ječma, podrivena do dubine 80 cm, meliorativno đubrena MAP-om i kalijumovim solima. Dodat je krečnjak zbog popravljanja kiselosti tla i zatim obavljeno duboko oranje dubine 40-50 cm i tanjiranje. Rupe su kopanje kardanskom burgijom fi 40cm, dubine 60cm. U rupe je po savetu rasadnika dodat po 500 gr. MAPa, sloj 10-15cm zemlje dobijen širenjem rupe ašovom, a pri sadnji je u rupe dodato 4l glistenjaka, 1,5 kg zeolita, 10 g mikorize i Trifender, pošto je bilo ostataka žilica posle čišćenja. Nakon sadnje je poliveno sa po 50 l vode, a oko svake sadnice je na rastojanju 1m dodat prsten od pregorelog stajnjaka i prekriveno malčom - slojem slame, da bi se smanjilo isparenje vode nakon polivanja. Sadnice su u proleće čepovane na 25-30cm od tla.   Prijem sadnica je bio skoro 100%, samo se 4 sadnice nisu primile. 
Više

Čendler, Azanja

U najvećem selu u Srbiji, Azanji kod Smedervske Palanke, ove jeseni je na površini od 2,86 ha podignut intenzivni zasad oraha sa oko 700 sadnica Chandlera i 5% oprašivača. Sadnice "made in Srbija", obezbedio je rasadnik Orah Lateral DOO. Dok smo se bavili projektovanjem ove plantaže zadivio sam se profesionalizmom i ambicioznošću ovog mladog čoveka. Siguran sam da će zasad Milana Stanimirovića biti jedan od najmodernijih u ovom delu Srbije.   Milan piše: “Prema biohemijskoj analizi zemlišta pokazalo se da je ono jako kiselo (pH=4,7), sa dosta kaliuma i natriuma, kao i 3% humusa. U zemljištu uopšte nije bilo fosfora. Prema savetima rasadnika, na parcelu je bačeno 23 tone krečnjaka (oko 6,5 tona na hektar) da bi se dostigla optimalna pH vrednost 7,0.    Uradjeno je duboko oranje na 60 cm, potom smo bušili rupe dimenzija 50x70 cm. Na sadnice smo stavili 500 grama fosfornog đubriva MAP, 2 kg Zeolita, 10 kg glistenjaka (EkstraHumus) i 100 grama Myoaktiv mikorize. Posle zatrpavanja, oko same sadnice smo bacili još 150 grama fosfornog đubriva i obilno smo polili da bi se zemlja slega. Sadnice su zaštićenje sa običnom fasaderskom mrežom koju skidamo u martu pre čepovanja i vraćamo sledeće zime.”   Mi u rasadniku Orah Lateral DOO se ozbiljno bavimo ovim poslom i pružamo 100% podršku i edukaciju svojim kupcima. Organizujemo im besplatni konsalting u vidu seminara i posete zasadima u Italiji. Rasadnik Orah Lateral, pored usluge podrivanja, uskoro nabavlja i trimer za mašinsko orezivanje oraha u zasadima svojih klijentata.   Sortu Chandler možemo da preporučujemo svojim klijentima samo ako se parcela nalazi u područjima tzv. "vinogradarskih regija". Pre toga detaljno analiziramo izveštaje najbližih mernih stanica Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHZS) za prethodnih 20 godina. Ove sadnice su proizvedene u Srbiji i imaće istu količinu hladnih sati zimskog mirovanja kao i prethodne 2 godine u rastilu, pa neće imati problema sa aklimatizacijom.
U najvećem selu u Srbiji, Azanji kod Smedervske Palanke, ove jeseni je na površini od 2,86 ha podignut intenzivni zasad oraha sa oko 700 sadnica Chandlera i 5% oprašivača. Sadnice "made in Srbija", obezbedio je rasadnik Orah Lateral DOO. Dok smo se bavili projektovanjem ove plantaže zadivio sam se profesionalizmom i ambicioznošću ovog mladog čoveka. Siguran sam da će zasad Milana Stanimirovića biti jedan od najmodernijih u ovom delu Srbije.   Milan piše: “Prema biohemijskoj analizi zemlišta pokazalo se da je ono jako kiselo (pH=4,7), sa dosta kaliuma i natriuma, kao i 3% humusa. U zemljištu uopšte nije bilo fosfora. Prema savetima rasadnika, na parcelu je bačeno 23 tone krečnjaka (oko 6,5 tona na hektar) da bi se dostigla optimalna pH vrednost 7,0.    Uradjeno je duboko oranje na 60 cm, potom smo bušili rupe dimenzija 50x70 cm. Na sadnice smo stavili 500 grama fosfornog đubriva MAP, 2 kg Zeolita, 10 kg glistenjaka (EkstraHumus) i 100 grama Myoaktiv mikorize. Posle zatrpavanja, oko same sadnice smo bacili još 150 grama fosfornog đubriva i obilno smo polili da bi se zemlja slega. Sadnice su zaštićenje sa običnom fasaderskom mrežom koju skidamo u martu pre čepovanja i vraćamo sledeće zime.”   Mi u rasadniku Orah Lateral DOO se ozbiljno bavimo ovim poslom i pružamo 100% podršku i edukaciju svojim kupcima. Organizujemo im besplatni konsalting u vidu seminara i posete zasadima u Italiji. Rasadnik Orah Lateral, pored usluge podrivanja, uskoro nabavlja i trimer za mašinsko orezivanje oraha u zasadima svojih klijentata.   Sortu Chandler možemo da preporučujemo svojim klijentima samo ako se parcela nalazi u područjima tzv. "vinogradarskih regija". Pre toga detaljno analiziramo izveštaje najbližih mernih stanica Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHZS) za prethodnih 20 godina. Ove sadnice su proizvedene u Srbiji i imaće istu količinu hladnih sati zimskog mirovanja kao i prethodne 2 godine u rastilu, pa neće imati problema sa aklimatizacijom.
Više

Tulare, Elemir

Poluintenzivni zasad oraha vlasnika Miomira Boljanovića u Elemiru kod Zrenjanina. U jesen 2018. zasađene su 52 sadnice vodeće sorte Pieral Lara u drugoj vegetaciji. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Miomir je sredinom aprila 2021. uradio povijanje grana zbog formiranja kotlaste krune (tzv. “vaze”) i šalje nam nekoliko fotografija i kratak opis:   “Nekoliko fotografija iz Elemira sa poluintezivnog zasada sorte Pieral Lara u trećoj vegetaciji. Orezivanje, vezivanje i prva doza prihrane su zavrsenii prošle nedelje, kako šte nam i preporucili.”
Poluintenzivni zasad oraha vlasnika Miomira Boljanovića u Elemiru kod Zrenjanina. U jesen 2018. zasađene su 52 sadnice vodeće sorte Pieral Lara u drugoj vegetaciji. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Miomir je sredinom aprila 2021. uradio povijanje grana zbog formiranja kotlaste krune (tzv. “vaze”) i šalje nam nekoliko fotografija i kratak opis:   “Nekoliko fotografija iz Elemira sa poluintezivnog zasada sorte Pieral Lara u trećoj vegetaciji. Orezivanje, vezivanje i prva doza prihrane su zavrsenii prošle nedelje, kako šte nam i preporucili.”
Više
U okolini Vrnjačke Banje, Aleksandar Čkrebo je u martu 2019. podigao intenzivni zasad sa 74 sadnice oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara i 6 oprašivača (5 Franquette i 1 Rasna), na rastojanju 7x5 m na površini 33 ara. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Aleksandar nam piše:   “U pripremi, parcela je potpuno očišćena od korenja prethodnog šljivaka i okolnih bagrema, tri puta orana, 2 puta podrivena riperom. Rađena je hemijska analiza zemljišta. Bačeno je preko 30 t stajnjaka u kombinaciji sa 1200 kg krečnog materijala. Zaorano je Yara NPK đubrivo 16:27:7 zbog nedovoljne početne snabdevenosti fosforom. Dva puta je u jesen sejan stočni grašak koji je zaoravan u maju. Hemijska struktura je dosta popravljena. Humus je sa 2% sada oko 5%. pH vrednost je sa početnih 4 sada oko 6. Zemljište je sada sa dovoljno azota, fosfora i kalijuma. Pred sadnju su kopane rupe bagerom dimenzija 1x1x0,7 m zbog teškog smoničavog zemljišta. Na dno rupe je bačen 1 kg MAP 12:52 đubriva. Na same sadnice je dodato 5-10 kg glistenjaka, takođe je bačeno oko 1 kg zeolita (ZeoMin) i mikoriza na sam koren. Prilikom ručnog zatrpavanja, trudili smo se da tešku, smoničavu zemlju iz donjih slojeva ne vraćamo u rupu ili je ne vraćamo na sam mladi koren.   Sadnice su bile prve klase. Prijem sadnica je bio 100%. Krajem marta 2019. je izvršeno prekraćivanje sadnice na visinu 30-40cm. Pojavili su se problemi u maju i junu prve i druge godine kada je bilo mnogo kiša, razlog je što je zemljište sa visokim procentom gline pa se desio problem asfiksije korena kada se desetak biljaka osušilo. Ove godine u proleće sam uradio drenažne jarkove na polovini parcele da rešim problem viška vode. Neke biljke zbog toga su stagnirale u razvoju i dva ili tri puta čepovane, ali su ove godine izrasle do visine 2,5-3,0 metra.   Sve tri vegetacije je primenjivana kompletna hemijska zaštita, postavljeno je kap-po-kap zalivanje i zalivano je u sezoni maj – avgust kada nema kiša. U decembru je bacano Yara 9:12:25 đubrivo, u martu Yara Complex i KAN u četiri dela od aprila do jula. Prve i druge godine je polivano rastvorenim Slavolom i vodotopivim đubrivima. Prehranjuje se folijarno Slavolom, aminokiselinama, đubrivima, mikroelementima. Nakon sadnje sam takođe razbacivao stajnjak u decembru oko biljaka.   Sve tri godine sam imao zametnutih plodića koje sam skidao, druge godine na jačim sadnicama i do 30, treće oko 100 zametaka na boljim sadnicama. Ostavljeno je nešto roda treće godine, plod izuzetno krupan (gotovo sve preko 34mm u prečniku), boja jezgra uglavnom svetla, masa suvog ploda u proseku 15g, randman između 45 i 50%.   Sadnice koje su prve godine dovoljno izrasle (njih 27) ću ostaviti da rađaju u četvrtoj vegetaciji, ostalima ću skidati plod. Slike su sa početka i sa kraja 3. vegetacije.“   Aleksandre, svaka čast!
U okolini Vrnjačke Banje, Aleksandar Čkrebo je u martu 2019. podigao intenzivni zasad sa 74 sadnice oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara i 6 oprašivača (5 Franquette i 1 Rasna), na rastojanju 7x5 m na površini 33 ara. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Aleksandar nam piše:   “U pripremi, parcela je potpuno očišćena od korenja prethodnog šljivaka i okolnih bagrema, tri puta orana, 2 puta podrivena riperom. Rađena je hemijska analiza zemljišta. Bačeno je preko 30 t stajnjaka u kombinaciji sa 1200 kg krečnog materijala. Zaorano je Yara NPK đubrivo 16:27:7 zbog nedovoljne početne snabdevenosti fosforom. Dva puta je u jesen sejan stočni grašak koji je zaoravan u maju. Hemijska struktura je dosta popravljena. Humus je sa 2% sada oko 5%. pH vrednost je sa početnih 4 sada oko 6. Zemljište je sada sa dovoljno azota, fosfora i kalijuma. Pred sadnju su kopane rupe bagerom dimenzija 1x1x0,7 m zbog teškog smoničavog zemljišta. Na dno rupe je bačen 1 kg MAP 12:52 đubriva. Na same sadnice je dodato 5-10 kg glistenjaka, takođe je bačeno oko 1 kg zeolita (ZeoMin) i mikoriza na sam koren. Prilikom ručnog zatrpavanja, trudili smo se da tešku, smoničavu zemlju iz donjih slojeva ne vraćamo u rupu ili je ne vraćamo na sam mladi koren.   Sadnice su bile prve klase. Prijem sadnica je bio 100%. Krajem marta 2019. je izvršeno prekraćivanje sadnice na visinu 30-40cm. Pojavili su se problemi u maju i junu prve i druge godine kada je bilo mnogo kiša, razlog je što je zemljište sa visokim procentom gline pa se desio problem asfiksije korena kada se desetak biljaka osušilo. Ove godine u proleće sam uradio drenažne jarkove na polovini parcele da rešim problem viška vode. Neke biljke zbog toga su stagnirale u razvoju i dva ili tri puta čepovane, ali su ove godine izrasle do visine 2,5-3,0 metra.   Sve tri vegetacije je primenjivana kompletna hemijska zaštita, postavljeno je kap-po-kap zalivanje i zalivano je u sezoni maj – avgust kada nema kiša. U decembru je bacano Yara 9:12:25 đubrivo, u martu Yara Complex i KAN u četiri dela od aprila do jula. Prve i druge godine je polivano rastvorenim Slavolom i vodotopivim đubrivima. Prehranjuje se folijarno Slavolom, aminokiselinama, đubrivima, mikroelementima. Nakon sadnje sam takođe razbacivao stajnjak u decembru oko biljaka.   Sve tri godine sam imao zametnutih plodića koje sam skidao, druge godine na jačim sadnicama i do 30, treće oko 100 zametaka na boljim sadnicama. Ostavljeno je nešto roda treće godine, plod izuzetno krupan (gotovo sve preko 34mm u prečniku), boja jezgra uglavnom svetla, masa suvog ploda u proseku 15g, randman između 45 i 50%.   Sadnice koje su prve godine dovoljno izrasle (njih 27) ću ostaviti da rađaju u četvrtoj vegetaciji, ostalima ću skidati plod. Slike su sa početka i sa kraja 3. vegetacije.“   Aleksandre, svaka čast!
Više

Pieral Lara, Crepaja

Miloš Svirčev šalje fotografije sa sadnje novog zasada kalemljenog oraha. Sadnice je proizveo i isporučio rasadnik "Orah Lateral DOO". Izbor je pao na sortu Pieral Lara, jer bi popularna sorta Chandler, zbog kasnog završetka vegetacije, u uslovima oštrije kontinentalne klime Banata izmrzavala tokom hladnijih zima, kao što se to dešavalo u Rumuniji prethodnih godina. Chandler je preporučen samo za vinogradarsku zonu i nadmorske visine do 300 m.   "U mestu Crepaja, nedaleko od Pančeva, zasađeno je 200 sadnica lateralne sorte Pieral Lara i 13 oprašivača Franquette na površini 90 ari. Rastojanje 4x8 m. Odlične sadnice kupljene i posađene po uputstvima rasadnika Orah Lateral iz Stalaća. Zemljište je u početku bilo blago kiselo. Podriveno je na dubinu 80 cm, razbacano oko 4 t saturacionog mulja i 1 t kalijumove soli (KCl), a zatim duboko zaorano. Rupe su kopane rovokopačem na oko 80x60 cm. Probali smo kardanskom burgijom, ali pošto kiše nije bilo od jula meseca, nismo mogli da iskopamo. 14 osoba je za 3 h zasadilo sve sadnice, zahvaljujući unapred pripremljenim kesama koje su raspoređene pored svake rupe (četiri različite boje kesa pored svake rupe): MAP 12:52, mikoriza, glistenjak i zeolit, sto je u mnogome ubrzalo posao. Posle sadnje zaliveno je sa 50 litara vode po sadnici kako bi se suva zemlja dobro slegla i koren ne bi izmrzao zbog prodora hladnog vazduha tokom zime. Planira se postavljanje mrežice protiv glodara i raspoređivanje stajnjaka u vidu prstena oko sadnica".
Miloš Svirčev šalje fotografije sa sadnje novog zasada kalemljenog oraha. Sadnice je proizveo i isporučio rasadnik "Orah Lateral DOO". Izbor je pao na sortu Pieral Lara, jer bi popularna sorta Chandler, zbog kasnog završetka vegetacije, u uslovima oštrije kontinentalne klime Banata izmrzavala tokom hladnijih zima, kao što se to dešavalo u Rumuniji prethodnih godina. Chandler je preporučen samo za vinogradarsku zonu i nadmorske visine do 300 m.   "U mestu Crepaja, nedaleko od Pančeva, zasađeno je 200 sadnica lateralne sorte Pieral Lara i 13 oprašivača Franquette na površini 90 ari. Rastojanje 4x8 m. Odlične sadnice kupljene i posađene po uputstvima rasadnika Orah Lateral iz Stalaća. Zemljište je u početku bilo blago kiselo. Podriveno je na dubinu 80 cm, razbacano oko 4 t saturacionog mulja i 1 t kalijumove soli (KCl), a zatim duboko zaorano. Rupe su kopane rovokopačem na oko 80x60 cm. Probali smo kardanskom burgijom, ali pošto kiše nije bilo od jula meseca, nismo mogli da iskopamo. 14 osoba je za 3 h zasadilo sve sadnice, zahvaljujući unapred pripremljenim kesama koje su raspoređene pored svake rupe (četiri različite boje kesa pored svake rupe): MAP 12:52, mikoriza, glistenjak i zeolit, sto je u mnogome ubrzalo posao. Posle sadnje zaliveno je sa 50 litara vode po sadnici kako bi se suva zemlja dobro slegla i koren ne bi izmrzao zbog prodora hladnog vazduha tokom zime. Planira se postavljanje mrežice protiv glodara i raspoređivanje stajnjaka u vidu prstena oko sadnica".
Više

Pieral Lara, Zrenjanin

Andrijana i Ognjen Smiljković su krajem novembra, u Zrenjaninu, na parceli površine 3.64 ha podigli savremeni intenzivni zasad oraha. Ukupno 994 sadnice vodeće samooplodne sorte Pieral Lara i 78 sadnice rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x4.5m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Ognjen nam piše:   “Na parceli od 3,5 ha bio je bačen stajnjak i posejan ječam u 2018. Zemljište je dobrog sastava. Letos smo podrili, uzorali i nekoliko puta tanjirali kako bi bila zemlja što sitnija. Uz pomoć 10 iskusnih radnika 25.11. posadili smo sve sadnice. U rupe smo stavili glistenjak, zeolit i mikorizu. Dan kasnije smo zalili sadnice.“
Andrijana i Ognjen Smiljković su krajem novembra, u Zrenjaninu, na parceli površine 3.64 ha podigli savremeni intenzivni zasad oraha. Ukupno 994 sadnice vodeće samooplodne sorte Pieral Lara i 78 sadnice rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x4.5m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Ognjen nam piše:   “Na parceli od 3,5 ha bio je bačen stajnjak i posejan ječam u 2018. Zemljište je dobrog sastava. Letos smo podrili, uzorali i nekoliko puta tanjirali kako bi bila zemlja što sitnija. Uz pomoć 10 iskusnih radnika 25.11. posadili smo sve sadnice. U rupe smo stavili glistenjak, zeolit i mikorizu. Dan kasnije smo zalili sadnice.“
Više

Chandler, Irig

Oliver Stojanović je u Irigu, na parceli površine 1,42 ha, podigao intenzivni zasad oraha lateralnog tipa rodnosti. Ukupno 387 sadnica vodeće sorte Chandler i 18 sadnica oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x4,5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. 
Oliver Stojanović je u Irigu, na parceli površine 1,42 ha, podigao intenzivni zasad oraha lateralnog tipa rodnosti. Ukupno 387 sadnica vodeće sorte Chandler i 18 sadnica oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x4,5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. 
Više

Tulare, Obrenovac

Nenad Stević je ove zime u okolini Obrenovca, na parceli površine 75 ari, podigao intenzivni zasad oraha lateralnog tipa rodnosti. Ukupno 111 sadnica vodeće samooplodne sorte Tulare i 7 sadnica rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x7 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Nenad nam piše: “Malo i ja da se pohvalim vašim i našim radom na skromnom zasadu sorte Tulare u Stublinama kod Obrenovca. Priprema zemljišta i postupak sadnje urađen kompletno prema vašim parametrima. Sadnice za sad deluju zadovoljno kao i mi. Hvala još jednom na podršci i čujemo se za smernice vezano za čepovanje.”   Neka je sa srećom Nenade!
Nenad Stević je ove zime u okolini Obrenovca, na parceli površine 75 ari, podigao intenzivni zasad oraha lateralnog tipa rodnosti. Ukupno 111 sadnica vodeće samooplodne sorte Tulare i 7 sadnica rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x7 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Nenad nam piše: “Malo i ja da se pohvalim vašim i našim radom na skromnom zasadu sorte Tulare u Stublinama kod Obrenovca. Priprema zemljišta i postupak sadnje urađen kompletno prema vašim parametrima. Sadnice za sad deluju zadovoljno kao i mi. Hvala još jednom na podršci i čujemo se za smernice vezano za čepovanje.”   Neka je sa srećom Nenade!
Više

Chandler, Titel

Vasa Pajić, vlasnik jednog od većih zasada oraha u Srbiji, krenuo je sa krčenjem starog zasada oraha podignutog pre 30 godina u Titelu, i zamenom na nove lateralne sorte oraha. Zasađene su sadnice oraha Chandler i oprašivača Franquette.
Vasa Pajić, vlasnik jednog od većih zasada oraha u Srbiji, krenuo je sa krčenjem starog zasada oraha podignutog pre 30 godina u Titelu, i zamenom na nove lateralne sorte oraha. Zasađene su sadnice oraha Chandler i oprašivača Franquette.
Više

Čendler, Šabac

Biljana Ivanović nam javlja o odličnom prijemu sadnica Chandler i Franquette, zasađenih na površini 0,6 ha u decembru 2018. u selu Petkovica kod Šabca:   “Prijem je sto posto, samo jedan kasni. Mnogo sam zadovoljna kako napreduju. Uskoro vam šaljem brojeve parcela za plan zasada jesenje sadnje. Svako dobro vam želim i još više uspeha. Samo napred.”
Biljana Ivanović nam javlja o odličnom prijemu sadnica Chandler i Franquette, zasađenih na površini 0,6 ha u decembru 2018. u selu Petkovica kod Šabca:   “Prijem je sto posto, samo jedan kasni. Mnogo sam zadovoljna kako napreduju. Uskoro vam šaljem brojeve parcela za plan zasada jesenje sadnje. Svako dobro vam želim i još više uspeha. Samo napred.”
Više
Dalibor Marković iz Knjaževca javlja o odličnom prijemu sadnica Pieral Lare i Franquette, zasađenih u jesen 2018. na parceli površine 0,6 ha: "Ivane, pozdrav iz Knjaževca, evo nekih slika od juče. Svi orasi su krenuli, pa sam hteo da ti pokažem!!! Inače je sve ok!!!"
Dalibor Marković iz Knjaževca javlja o odličnom prijemu sadnica Pieral Lare i Franquette, zasađenih u jesen 2018. na parceli površine 0,6 ha: "Ivane, pozdrav iz Knjaževca, evo nekih slika od juče. Svi orasi su krenuli, pa sam hteo da ti pokažem!!! Inače je sve ok!!!"
Više

Pieral Lara, Lapovo

Još jedna zanimljiva priča o orahu u Srbiji. Porodica Ilić iz Lapova, uspešni privatnici, vlasnici firme za proizvodnju ambalaže "Fit Step", podigli su prvu fazu intenzivnog zasada oraha. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji, a uradili smo i projekat zasada od 1650 sadnica za prve dve faze sadnje na površini of 6,5 ha. Ivan Ilić je zajedno sa bratom i ocem ove sezone posadio 650 oraha na 2,5 ha, a na jesen 2019. planira da dopuni sa još oko 1000 sadnica Pieral Lare. Pripremaju i treću parcelu od 7 ha. Ivan nam šalje fotografije sadnje i piše: "Ukratko, evo šta je uradjeno. Parcela se nalazi na putu Lapovo - Rača. Oko 230 metara nadmorske visine, blago nagnuta oko 5° pravac jug - sever. Ukupno je ogradjeno 6,5 hektara (1,5 metara pletena žica i tri reda bodljikava žica) Jesen 2018, uradjeno je podrivanje na 80 cm a nakon toga duboko oranje pa zemljiste obradjeno roto drljačom. Prema rezultatima agrohemijske analize, po proračunima rasadnika Orah Lateral smo zemljište (2,5 hektara) tretirali sa: Kreč CaCO3 - 7500 Kg Kalijum Hlorid KCI - 1800 Kg MAP 11:52 - 400 Kg Nakon toga, zemljište je pliće zaorano pa odmah nakon toga roto drljačom usitnjeno. Nakon što je geometar označio redove i mesta za sadnice, rupe su bušene kardanskom burgijom, fi 500 mm i dubine 600 mm. Ukupno smo imali 650 sadnica - 600 Pieral Lara i 50 Franket kao rezervni oprašivač. U rupe je stavljano po 400 grama mapa 11:52 koji je pokriven zemljom. Pored svake sadnice, stavljen je bagremov stubić 40x40 mm, 2500 mm visine. (2000 van zemlje) Uz koren, pomešan je sa osnovnom zemljom 6 litara glistenjaka i 20 grama mikurize. U daljem pokrivanju korena dodato je na svaku sadnicu 2 kg zeolita. Da nebi došlo do greške, sve sastojke smo stavljali u kese različitih boja. Nakon sadnje sve sadnice su zalivene i ponovo pritisnuta zemlja okolo da bi izašao vazduh i zemlja bolje legla. Stubiće smo donjih 600 mm tretirali plamenom da bi sprečili truljenje drveta i evenutualno uništili parazite ako ih ima." Samo u Pomoravlju, na potezu Velika Plana - Lapovo - Jagodina - Stalać već danas imamo preko 10 intenzivnih zasada lateralnih oraha površine oko 40 ha. Svi članovi složne i vredne porodice Ilić redovno posećuju naše seminare u Srbiji i Italiji. Rade sve pravilno, po tehnoligiji dr. Valiera. Znanje je važnije od samih sadnica, a mi ga dajemo svojim klijentima. Ubeđeni smo da će ovo biti jedan od najuglednijih savremenih zasada oraha na Balkanu. Neka je sa srećom!
Još jedna zanimljiva priča o orahu u Srbiji. Porodica Ilić iz Lapova, uspešni privatnici, vlasnici firme za proizvodnju ambalaže "Fit Step", podigli su prvu fazu intenzivnog zasada oraha. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji, a uradili smo i projekat zasada od 1650 sadnica za prve dve faze sadnje na površini of 6,5 ha. Ivan Ilić je zajedno sa bratom i ocem ove sezone posadio 650 oraha na 2,5 ha, a na jesen 2019. planira da dopuni sa još oko 1000 sadnica Pieral Lare. Pripremaju i treću parcelu od 7 ha. Ivan nam šalje fotografije sadnje i piše: "Ukratko, evo šta je uradjeno. Parcela se nalazi na putu Lapovo - Rača. Oko 230 metara nadmorske visine, blago nagnuta oko 5° pravac jug - sever. Ukupno je ogradjeno 6,5 hektara (1,5 metara pletena žica i tri reda bodljikava žica) Jesen 2018, uradjeno je podrivanje na 80 cm a nakon toga duboko oranje pa zemljiste obradjeno roto drljačom. Prema rezultatima agrohemijske analize, po proračunima rasadnika Orah Lateral smo zemljište (2,5 hektara) tretirali sa: Kreč CaCO3 - 7500 Kg Kalijum Hlorid KCI - 1800 Kg MAP 11:52 - 400 Kg Nakon toga, zemljište je pliće zaorano pa odmah nakon toga roto drljačom usitnjeno. Nakon što je geometar označio redove i mesta za sadnice, rupe su bušene kardanskom burgijom, fi 500 mm i dubine 600 mm. Ukupno smo imali 650 sadnica - 600 Pieral Lara i 50 Franket kao rezervni oprašivač. U rupe je stavljano po 400 grama mapa 11:52 koji je pokriven zemljom. Pored svake sadnice, stavljen je bagremov stubić 40x40 mm, 2500 mm visine. (2000 van zemlje) Uz koren, pomešan je sa osnovnom zemljom 6 litara glistenjaka i 20 grama mikurize. U daljem pokrivanju korena dodato je na svaku sadnicu 2 kg zeolita. Da nebi došlo do greške, sve sastojke smo stavljali u kese različitih boja. Nakon sadnje sve sadnice su zalivene i ponovo pritisnuta zemlja okolo da bi izašao vazduh i zemlja bolje legla. Stubiće smo donjih 600 mm tretirali plamenom da bi sprečili truljenje drveta i evenutualno uništili parazite ako ih ima." Samo u Pomoravlju, na potezu Velika Plana - Lapovo - Jagodina - Stalać već danas imamo preko 10 intenzivnih zasada lateralnih oraha površine oko 40 ha. Svi članovi složne i vredne porodice Ilić redovno posećuju naše seminare u Srbiji i Italiji. Rade sve pravilno, po tehnoligiji dr. Valiera. Znanje je važnije od samih sadnica, a mi ga dajemo svojim klijentima. Ubeđeni smo da će ovo biti jedan od najuglednijih savremenih zasada oraha na Balkanu. Neka je sa srećom!
Više

Čendler, Kovin

Nikola Stanković je u jesen 2018. podigao intenzivni zasad oraha u Kovinu. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.   „Površina njive je 3 ha. Za sada je na jednom hektaru posadjeno 275 sadnica sorte Čendler i 25 oprašivača sorte Franket, na rastojanju 8*4 m. Podrivanje sam radio na 80 cm. Rupe su bušene sa burgijom. Tu sam imao najvise problema, jer je zemlja bila suva, pa sam na svakoj rupi malo kreno, pa sipao 25 litara vode i posle par dana nastavio kopanje. Inače burgija je bila fi 50. Uradio sam analizu zemljišta. Nisam u zemlju dodavao ništa. Humus je loš i to moram popraviti. Preporuka je bila da se doda NPK 8:16:24, tako da sam bacio 200 grama oko sadnice, inače oko sadnice sam stavio 10 grama mikorize i hidrogel. Eksperementiso sam, na neke sadnice sam stavio 200 grama 8:16:24 i pileci peletirani stajnjak, a na druge 250 samo djubriva. Sadnice su kupljene u rasadniku Orah Lateral i radim po njihovom uputstvu. Sa sadnicama sam zadovoljan i planiram da proširujem zasad. Od 300 komada samo 3 nisu krenula. Ja sam prezadovoljan. “
Nikola Stanković je u jesen 2018. podigao intenzivni zasad oraha u Kovinu. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.   „Površina njive je 3 ha. Za sada je na jednom hektaru posadjeno 275 sadnica sorte Čendler i 25 oprašivača sorte Franket, na rastojanju 8*4 m. Podrivanje sam radio na 80 cm. Rupe su bušene sa burgijom. Tu sam imao najvise problema, jer je zemlja bila suva, pa sam na svakoj rupi malo kreno, pa sipao 25 litara vode i posle par dana nastavio kopanje. Inače burgija je bila fi 50. Uradio sam analizu zemljišta. Nisam u zemlju dodavao ništa. Humus je loš i to moram popraviti. Preporuka je bila da se doda NPK 8:16:24, tako da sam bacio 200 grama oko sadnice, inače oko sadnice sam stavio 10 grama mikorize i hidrogel. Eksperementiso sam, na neke sadnice sam stavio 200 grama 8:16:24 i pileci peletirani stajnjak, a na druge 250 samo djubriva. Sadnice su kupljene u rasadniku Orah Lateral i radim po njihovom uputstvu. Sa sadnicama sam zadovoljan i planiram da proširujem zasad. Od 300 komada samo 3 nisu krenula. Ja sam prezadovoljan. “
Više

Tulare, Kikinda

Mihajlo Brezančić iz Kikinde nam šalje fotografije svog nedavno podignutog poluintenzivnog zasada oraha lateralnog tipa rodnosti. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Sorta Tulare je najrodnija sorta oraha na svetu. Vegetaciju počinje kada i sorta Chandler, posle 15. aprila, nekoliko dana posle sorti Šejnovo i Šampion. Vegetaciju završava rano, početkom oktobra, kada i sorta Pieral Lara, nekoliko nedelja pre Chandlera, te na vreme odrveni i dobro se spremi za zimske mrazeve. To ovu sortu čini pogodnom i za područje Vojvodine, koje ima karakteristične za kontentalnu klimu oštrije zime. Samooplodna je sorta. Jezgro je svetlo i lako se čisti poput Chandlera, što pored samooprašivanja i ranog zvršetka vegetacije ovu sortu čini sve popularnijom u svetu.   Mihajlo piše: „Zasad se nalazi u selu Novo Miloševo kod Kikinde. Parcela na kojoj je sadjeno je dimenzija 300x20 m. Posadjena je lateralna sorta Tulare. Sadjeno je na razmaku 10x12 m. Pre sadnje je uradjena analiza zemlje, gde se utvrdilo da nije potrebno dodavati ništa od djubriva. Posle pripreme, iskopane su rupe 60x60x60 cm. Sadilo se prema uputstvu rasadnika. Po sadnici 0,5kg MAP 12:52 na dno, sloj zemlje, zatim oko 4-5 kg glistenjaka. Dodato oko 2 kg zeolita, kao i saka granula mikorioze na sam koren.”
Mihajlo Brezančić iz Kikinde nam šalje fotografije svog nedavno podignutog poluintenzivnog zasada oraha lateralnog tipa rodnosti. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Sorta Tulare je najrodnija sorta oraha na svetu. Vegetaciju počinje kada i sorta Chandler, posle 15. aprila, nekoliko dana posle sorti Šejnovo i Šampion. Vegetaciju završava rano, početkom oktobra, kada i sorta Pieral Lara, nekoliko nedelja pre Chandlera, te na vreme odrveni i dobro se spremi za zimske mrazeve. To ovu sortu čini pogodnom i za područje Vojvodine, koje ima karakteristične za kontentalnu klimu oštrije zime. Samooplodna je sorta. Jezgro je svetlo i lako se čisti poput Chandlera, što pored samooprašivanja i ranog zvršetka vegetacije ovu sortu čini sve popularnijom u svetu.   Mihajlo piše: „Zasad se nalazi u selu Novo Miloševo kod Kikinde. Parcela na kojoj je sadjeno je dimenzija 300x20 m. Posadjena je lateralna sorta Tulare. Sadjeno je na razmaku 10x12 m. Pre sadnje je uradjena analiza zemlje, gde se utvrdilo da nije potrebno dodavati ništa od djubriva. Posle pripreme, iskopane su rupe 60x60x60 cm. Sadilo se prema uputstvu rasadnika. Po sadnici 0,5kg MAP 12:52 na dno, sloj zemlje, zatim oko 4-5 kg glistenjaka. Dodato oko 2 kg zeolita, kao i saka granula mikorioze na sam koren.”
Više

Pieral Lara, Zrenjanin

Miomir Boljanović je ovih dana u Elemiru kod Zrenjanina podigao poluintenzivni zasad od 52 oraha na rastojanju 12 m. Kao vodeća, posađena je lateralna samooplodna sorta Pieral Lara i rezervni oprašivač Franquette.   Sadnice i potrebna uputstva za pripremu zemljišta, sadnju i kasnije održavanje zasada je obezbedio rasadnik Orah Lateral DOO. Neka je sa srećom, Miomire!
Miomir Boljanović je ovih dana u Elemiru kod Zrenjanina podigao poluintenzivni zasad od 52 oraha na rastojanju 12 m. Kao vodeća, posađena je lateralna samooplodna sorta Pieral Lara i rezervni oprašivač Franquette.   Sadnice i potrebna uputstva za pripremu zemljišta, sadnju i kasnije održavanje zasada je obezbedio rasadnik Orah Lateral DOO. Neka je sa srećom, Miomire!
Više

Pieral Lara, Jagodina

Još jedan intenzivni zasad oraha podignut sadnicama proizvedenim u Srbiji, u našem rasadniku, i uz konsalting koji obezbeđujemo svojim klijentima. Nemanja Jovanović je ove godine u selu Međureč kod Jagodine podigao prvi deo planiranog zasada oraha:   "Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je na parceli gazdinstva Jovanović zasađeno 260 komada oraha lateralne rodnosti, 247 komada glavne sorte Pieral Lara i 13 oprašivača Franquette, na površini od 1,09 ha. Sađeno je kao intezivni zasad sa razmakom 8x4 m. Kasnije, od 5. godine kreće se sa oštrim mašinskim orezivanjem u cilju postizanja kvalitetnijeg prinosa i podmlađivanja stabla. Hvala svima koji su pomogli da se ovaj projekat realizuje, ujedno zahvaljujem na izvandrednom sadnom materijalu rasadniku Orah Lateral iz Grada Stalaća!   Prijem sadnica je 100%, neke su naprednije, a neke su kasnije krenule."
Još jedan intenzivni zasad oraha podignut sadnicama proizvedenim u Srbiji, u našem rasadniku, i uz konsalting koji obezbeđujemo svojim klijentima. Nemanja Jovanović je ove godine u selu Međureč kod Jagodine podigao prvi deo planiranog zasada oraha:   "Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je na parceli gazdinstva Jovanović zasađeno 260 komada oraha lateralne rodnosti, 247 komada glavne sorte Pieral Lara i 13 oprašivača Franquette, na površini od 1,09 ha. Sađeno je kao intezivni zasad sa razmakom 8x4 m. Kasnije, od 5. godine kreće se sa oštrim mašinskim orezivanjem u cilju postizanja kvalitetnijeg prinosa i podmlađivanja stabla. Hvala svima koji su pomogli da se ovaj projekat realizuje, ujedno zahvaljujem na izvandrednom sadnom materijalu rasadniku Orah Lateral iz Grada Stalaća!   Prijem sadnica je 100%, neke su naprednije, a neke su kasnije krenule."
Više

Pieral Lara, Ub

Šire se postojeći zasadi oraha i to sa sadnicama lateralnih sorti kratke vegetacije, proizvedenim u Srbiji, u rasadniku Orah Lateral DOO.   Sa Milanom Prodanovićem smo se upoznali pre 4 godine, kada smo se dogovorili o proizvodnji sadnica lateralne sorte Pieral Lara za jedan od prvih intenzivnih zasada oraha u Srbiji. Na ideju o sadnji plantaže oraha Milan je došao izvozeći orah u Rusiju. Nije mogao da nađe nijednog proizvođača oraha u Srbiji koji bi ponudio veću količinu jezgra, pa je orah neujednačenog kvaliteta uzimao od nakupaca. Milan je na jesen 2017. u selu Paljuvi kod Uba posadio 525 naših sadnica Lare, na povrsini od 1,8 ha. Zadovoljan kvalitetom sadnica i prijemom, Milan je posetio i obuku u Italiji, koju smo u septembru 2018. organizovali za klijente rasadnika Orah Lateral DOO. Uspešno je ostvario pravo na povraćaj dela uloženih sredstava od Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede RS. Planira postavljanje najsavremenijeg sistema za polivanje sa mikrorasprskivačima i tu se nada povraćaju 80% uloženih sredstava. Ove godine je nastavio sa širenjem plantaže sa novih 435 sadnica Pieral Lara i 5% rezervnog oprašivača sorte Franquette, sađenih na 7x4,5 m. 
Šire se postojeći zasadi oraha i to sa sadnicama lateralnih sorti kratke vegetacije, proizvedenim u Srbiji, u rasadniku Orah Lateral DOO.   Sa Milanom Prodanovićem smo se upoznali pre 4 godine, kada smo se dogovorili o proizvodnji sadnica lateralne sorte Pieral Lara za jedan od prvih intenzivnih zasada oraha u Srbiji. Na ideju o sadnji plantaže oraha Milan je došao izvozeći orah u Rusiju. Nije mogao da nađe nijednog proizvođača oraha u Srbiji koji bi ponudio veću količinu jezgra, pa je orah neujednačenog kvaliteta uzimao od nakupaca. Milan je na jesen 2017. u selu Paljuvi kod Uba posadio 525 naših sadnica Lare, na povrsini od 1,8 ha. Zadovoljan kvalitetom sadnica i prijemom, Milan je posetio i obuku u Italiji, koju smo u septembru 2018. organizovali za klijente rasadnika Orah Lateral DOO. Uspešno je ostvario pravo na povraćaj dela uloženih sredstava od Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede RS. Planira postavljanje najsavremenijeg sistema za polivanje sa mikrorasprskivačima i tu se nada povraćaju 80% uloženih sredstava. Ove godine je nastavio sa širenjem plantaže sa novih 435 sadnica Pieral Lara i 5% rezervnog oprašivača sorte Franquette, sađenih na 7x4,5 m. 
Više

Pieral Lara, Vranić

Na imanju Dragana Rakovića u Vraniću polovinom novembra je podignuta najsavremenija plantaža lateralnih sorti oraha. Na površini 1,65 ha zasađena je 401 sadnica sorte Pieral Lara i 22 rezervna oprašivača sorte Franquette. Prvoklasne sadnice, projekat zasada i sva potrebna znanja je obezbedio rasadnik “Orah Lateral DOO”.    “Sadnja je izvršena sa puno lepog i dobrog raspolođenja, uz dosta rada, truda i nestrpljenja. Rađeno je sve po pravilu iz vaših upustva i edukacije koju smo dobili na obuci u Italiji. Posle kupovine tri parcele, pristupio sam sređivanju vlašnistva i papirologije istog. Nakon toga, pristupilo se čišćenju međa između njiva, vađenje zaostalih panjeva, korova i žbunja. Od tri kupljenje parcele napravio sam jednu od 1,65 hektara.   Posle košenja, pristupio sam podrivanju zemlje na dubinu od 65 cm. To je bila najbolja solucija koju sam mogao trenutno da nađem. Bager za dublje podrivanje jednostavno u blizini mene ne postoji. Sledeća operacija je bila postavljanje ograde sa betonskim stubićima, pocinkovanom žicom okca 60 mm, visine 1,6 m, i iznad nje dva reda bodljikave žice. Ogradu mi je ugrađivala firma iz NS-a. Zatim sam posadio grahoricu i raž, u razmeri 80%:20%. Nakon toga parcela je poravnata roto drljacom. Krenuo sam sa premeravanjem za rupe. Rupe su mašinski kopane burgijom, dimenzija 60x60 cm. Obeležavane su krečom, u razmeri 4,5x7 m.   U rupe sam ubacio 850 kg đubriva MAP 12-52. Nakon prekrivanja MAP-a sa nekih 20-ak cm zemlje, u rupe sam ubacivao oko 4 kg glistenjaka i po 2 kg zeolita. Ubacio sam ukupno 2000 kg glistenjaka i 925 kg zeolita. Mikoriza je stavljana bukvalno prstohvatom.   Sadnice su posle sadnje zalivane sa 45-65 litara vode. Vodu smo sipali u kante i zalivali sadnice. Zemlja je bila jako suva i jednostvno je vapila za vodom. Kada je pred mrak zalivena i poslednja sadnica, posle izlaska i zaključavanja plantaže, tek onda se moglo odahnuti i videti da je urađen veliki posao. Tada sam već razmišljao o danu kad me čeka „čepovanje”. Prva etapa je završena, ali sada sam pristupio prikupljanju ponuda za sistem za navodnjavanje. Nadam se da ću do polovine marta 2019. i to instalirati i na vreme početi sa adekvatnim navodnjavanjem u 2019. godini.”
Na imanju Dragana Rakovića u Vraniću polovinom novembra je podignuta najsavremenija plantaža lateralnih sorti oraha. Na površini 1,65 ha zasađena je 401 sadnica sorte Pieral Lara i 22 rezervna oprašivača sorte Franquette. Prvoklasne sadnice, projekat zasada i sva potrebna znanja je obezbedio rasadnik “Orah Lateral DOO”.    “Sadnja je izvršena sa puno lepog i dobrog raspolođenja, uz dosta rada, truda i nestrpljenja. Rađeno je sve po pravilu iz vaših upustva i edukacije koju smo dobili na obuci u Italiji. Posle kupovine tri parcele, pristupio sam sređivanju vlašnistva i papirologije istog. Nakon toga, pristupilo se čišćenju međa između njiva, vađenje zaostalih panjeva, korova i žbunja. Od tri kupljenje parcele napravio sam jednu od 1,65 hektara.   Posle košenja, pristupio sam podrivanju zemlje na dubinu od 65 cm. To je bila najbolja solucija koju sam mogao trenutno da nađem. Bager za dublje podrivanje jednostavno u blizini mene ne postoji. Sledeća operacija je bila postavljanje ograde sa betonskim stubićima, pocinkovanom žicom okca 60 mm, visine 1,6 m, i iznad nje dva reda bodljikave žice. Ogradu mi je ugrađivala firma iz NS-a. Zatim sam posadio grahoricu i raž, u razmeri 80%:20%. Nakon toga parcela je poravnata roto drljacom. Krenuo sam sa premeravanjem za rupe. Rupe su mašinski kopane burgijom, dimenzija 60x60 cm. Obeležavane su krečom, u razmeri 4,5x7 m.   U rupe sam ubacio 850 kg đubriva MAP 12-52. Nakon prekrivanja MAP-a sa nekih 20-ak cm zemlje, u rupe sam ubacivao oko 4 kg glistenjaka i po 2 kg zeolita. Ubacio sam ukupno 2000 kg glistenjaka i 925 kg zeolita. Mikoriza je stavljana bukvalno prstohvatom.   Sadnice su posle sadnje zalivane sa 45-65 litara vode. Vodu smo sipali u kante i zalivali sadnice. Zemlja je bila jako suva i jednostvno je vapila za vodom. Kada je pred mrak zalivena i poslednja sadnica, posle izlaska i zaključavanja plantaže, tek onda se moglo odahnuti i videti da je urađen veliki posao. Tada sam već razmišljao o danu kad me čeka „čepovanje”. Prva etapa je završena, ali sada sam pristupio prikupljanju ponuda za sistem za navodnjavanje. Nadam se da ću do polovine marta 2019. i to instalirati i na vreme početi sa adekvatnim navodnjavanjem u 2019. godini.”
Više

Pieral Lara, Foča

Naše sadnice za novi intenzivni zasad oraha Sanele i Aziza Hasanbegovića u okolini Foče (BiH), podignut u novembru 2018. Ukupno 248 oraha sorte Pieral Lara i 22 rezervna oprašivača selekcije Rasna. Pieral Lara, visokorodna lateralna sorta koja daje izuzetno krupne plodove (preko 70% u extra klasi, prečnika preko 34 mm). Popularna je u Evropi zbog svoje kratke vegetacije - počinje par nedelja posle Chandlera, a završava par nedelja ranije, čime izbegava izmrzavanje u zonama sa hladnijom klimom i na većim nadmorskim visinama. Zbog tih karakteristika, poslednjih desetak godina vrlo je popularna u intenzivnim, ali i ekstenzivnim zasadima oraha u severnoj Italiji ispod Alpa, Švajcarskoj, Francuskoj, pa čak i Slovačkoj ili Moldaviji.   Agronom Radoje Kiperović piše u vreme sadnje: "Подижемо први интензивни засад од 2 ha ораха на подручју фочанске регије, на специфичном микролокалитету у подгорини Вучева 680-700 м н.в. Главна сорта ЛАРА (Pieral) а опрашивач Расна. Саднице из расадника "Орах Латерал'' - Сталаћ, Србија, једини могући избор са аспекта сортне актуелности, генетске чистоће материјала као и фитосанитарне исправности." Aziza Hasanbegović nam javlja u maju 2019.: “Pozdrav Ivane, samo da ti javimo da su se sve sadnice primile, njih 270 kom. Sve su sadnice sađene, čepovane i tretirane po uputama agronoma Radoja Kiperovića. Slikano juče, 18. maja 2019. Hvala srdačan pozdrav!”  
Naše sadnice za novi intenzivni zasad oraha Sanele i Aziza Hasanbegovića u okolini Foče (BiH), podignut u novembru 2018. Ukupno 248 oraha sorte Pieral Lara i 22 rezervna oprašivača selekcije Rasna. Pieral Lara, visokorodna lateralna sorta koja daje izuzetno krupne plodove (preko 70% u extra klasi, prečnika preko 34 mm). Popularna je u Evropi zbog svoje kratke vegetacije - počinje par nedelja posle Chandlera, a završava par nedelja ranije, čime izbegava izmrzavanje u zonama sa hladnijom klimom i na većim nadmorskim visinama. Zbog tih karakteristika, poslednjih desetak godina vrlo je popularna u intenzivnim, ali i ekstenzivnim zasadima oraha u severnoj Italiji ispod Alpa, Švajcarskoj, Francuskoj, pa čak i Slovačkoj ili Moldaviji.   Agronom Radoje Kiperović piše u vreme sadnje: "Подижемо први интензивни засад од 2 ha ораха на подручју фочанске регије, на специфичном микролокалитету у подгорини Вучева 680-700 м н.в. Главна сорта ЛАРА (Pieral) а опрашивач Расна. Саднице из расадника "Орах Латерал'' - Сталаћ, Србија, једини могући избор са аспекта сортне актуелности, генетске чистоће материјала као и фитосанитарне исправности." Aziza Hasanbegović nam javlja u maju 2019.: “Pozdrav Ivane, samo da ti javimo da su se sve sadnice primile, njih 270 kom. Sve su sadnice sađene, čepovane i tretirane po uputama agronoma Radoja Kiperovića. Slikano juče, 18. maja 2019. Hvala srdačan pozdrav!”  
Više
Zasad oraha Dejana Milojevića u Jagnjilu kod Mladenovca. Pojavio se prvi rod na tek zasađenim sadnicama Chandlera. Sasvim je normalno da se kod lateralnih sorti oraha plod masovno pojavi još u stratifikaciji, 15-20 dana nakon kalemljenja, pošto ove sorte duplo brže prorode i stupe u puni rod od terminalnih. Upravo to je glavni razlog zašto su još pre 30 godina napuštene stare terminalne sorte u čitavom svetu. Sadnice su iz rasadnika Orah Lateral DOO, srpskog porekla, sa svim sertifikatima.
Zasad oraha Dejana Milojevića u Jagnjilu kod Mladenovca. Pojavio se prvi rod na tek zasađenim sadnicama Chandlera. Sasvim je normalno da se kod lateralnih sorti oraha plod masovno pojavi još u stratifikaciji, 15-20 dana nakon kalemljenja, pošto ove sorte duplo brže prorode i stupe u puni rod od terminalnih. Upravo to je glavni razlog zašto su još pre 30 godina napuštene stare terminalne sorte u čitavom svetu. Sadnice su iz rasadnika Orah Lateral DOO, srpskog porekla, sa svim sertifikatima.
Više

Tulare, Negotin

Orah sorte Tulare, posađen u jesen 2017. u zasadu Slaviše Ristića u Negotinu, rodio prvi put. Nek je sa srećom! Sadnice su iz rasadnika Orah Lateral DOO.
Orah sorte Tulare, posađen u jesen 2017. u zasadu Slaviše Ristića u Negotinu, rodio prvi put. Nek je sa srećom! Sadnice su iz rasadnika Orah Lateral DOO.
Više

Pretraga