069 427 30 01
stalac-10.jpg

Pieral Lara, Čendler, Tulare, Stalać

zasad Saše i Bojana Lukića

U Stalaću je u jesen 2017. podignut prvi i jedan od najvećih zasada oraha lateralnih sorti na ovim prostorima. Posađene su sorte Pieral Lara (4 ha), Chandler (2 ha) i Tulare (2 ha) sa oprašivačima. Rastojanja su 4,5x7 i 4x8 m, zavisno od orjentacije redova ka stranama sveta. Parcela je ošišćena od korenja starog vinograda i bagrema. Obavljeno je zelenišno đubrenje jarom grahoricom sa dodatkom 10% ječma, podrivena do dubine 80 cm, meliorativno đubrena MAP-om i kalijumovim solima. Dodat je krečnjak zbog popravljanja kiselosti tla i zatim obavljeno duboko oranje dubine 40-50 cm i tanjiranje. Rupe su kopanje kardanskom burgijom fi 40cm, dubine 60cm. U rupe je po savetu rasadnika dodat po 500 gr. MAPa, sloj 10-15cm zemlje dobijen širenjem rupe ašovom, a pri sadnji je u rupe dodato 4l glistenjaka, 1,5 kg zeolita, 10 g mikorize i Trifender, pošto je bilo ostataka žilica posle čišćenja. Nakon sadnje je poliveno sa po 50 l vode, a oko svake sadnice je na rastojanju 1m dodat prsten od pregorelog stajnjaka i prekriveno malčom - slojem slame, da bi se smanjilo isparenje vode nakon polivanja. Sadnice su u proleće čepovane na 25-30cm od tla.

 

Prijem sadnica je bio skoro 100%, samo se 4 sadnice nisu primile. 

Pretraga