069 427 30 01
vrnjci07.jpg

Pieral Lara, Vrnjačka Banja

zasad Aleksandra Čkreba

U okolini Vrnjačke Banje, Aleksandar Čkrebo je u martu 2019. podigao intenzivni zasad sa 74 sadnice oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara i 6 oprašivača (5 Franquette i 1 Rasna), na rastojanju 7x5 m na površini 33 ara. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Aleksandar nam piše:

 

“U pripremi, parcela je potpuno očišćena od korenja prethodnog šljivaka i okolnih bagrema, tri puta orana, 2 puta podrivena riperom. Rađena je hemijska analiza zemljišta. Bačeno je preko 30 t stajnjaka u kombinaciji sa 1200 kg krečnog materijala. Zaorano je Yara NPK đubrivo 16:27:7 zbog nedovoljne početne snabdevenosti fosforom. Dva puta je u jesen sejan stočni grašak koji je zaoravan u maju. Hemijska struktura je dosta popravljena. Humus je sa 2% sada oko 5%. pH vrednost je sa početnih 4 sada oko 6. Zemljište je sada sa dovoljno azota, fosfora i kalijuma. Pred sadnju su kopane rupe bagerom dimenzija 1x1x0,7 m zbog teškog smoničavog zemljišta. Na dno rupe je bačen 1 kg MAP 12:52 đubriva. Na same sadnice je dodato 5-10 kg glistenjaka, takođe je bačeno oko 1 kg zeolita (ZeoMin) i mikoriza na sam koren. Prilikom ručnog zatrpavanja, trudili smo se da tešku, smoničavu zemlju iz donjih slojeva ne vraćamo u rupu ili je ne vraćamo na sam mladi koren.

 

Sadnice su bile prve klase. Prijem sadnica je bio 100%. Krajem marta 2019. je izvršeno prekraćivanje sadnice na visinu 30-40cm. Pojavili su se problemi u maju i junu prve i druge godine kada je bilo mnogo kiša, razlog je što je zemljište sa visokim procentom gline pa se desio problem asfiksije korena kada se desetak biljaka osušilo. Ove godine u proleće sam uradio drenažne jarkove na polovini parcele da rešim problem viška vode. Neke biljke zbog toga su stagnirale u razvoju i dva ili tri puta čepovane, ali su ove godine izrasle do visine 2,5-3,0 metra.

 

Sve tri vegetacije je primenjivana kompletna hemijska zaštita, postavljeno je kap-po-kap zalivanje i zalivano je u sezoni maj – avgust kada nema kiša. U decembru je bacano Yara 9:12:25 đubrivo, u martu Yara Complex i KAN u četiri dela od aprila do jula. Prve i druge godine je polivano rastvorenim Slavolom i vodotopivim đubrivima. Prehranjuje se folijarno Slavolom, aminokiselinama, đubrivima, mikroelementima. Nakon sadnje sam takođe razbacivao stajnjak u decembru oko biljaka.

 

Sve tri godine sam imao zametnutih plodića koje sam skidao, druge godine na jačim sadnicama i do 30, treće oko 100 zametaka na boljim sadnicama. Ostavljeno je nešto roda treće godine, plod izuzetno krupan (gotovo sve preko 34mm u prečniku), boja jezgra uglavnom svetla, masa suvog ploda u proseku 15g, randman između 45 i 50%.

 

Sadnice koje su prve godine dovoljno izrasle (njih 27) ću ostaviti da rađaju u četvrtoj vegetaciji, ostalima ću skidati plod. Slike su sa početka i sa kraja 3. vegetacije.“

 

Aleksandre, svaka čast!

Pretraga