069 427 30 01
mvojinovic7.jpg

Čendler, Aleksinac

Zasad Miloša Vojinovića

U okolini Aleksinca, u selu Gornji Krupac na 405 m.n.v., Miloš Vojinović je u novembru 2020. podigao intenzivni zasad sa 70 sadnica oraha vodeće lateralne sorte Chandler i oprašivača Franquette, na rastojanju 7,5x5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Miloš nam piše:

 

“Evo kratkog opisa o pripremi zemljista i samoj sadnji:

Prvo je odradjena analiza zemljista koja je pokazala zadovoljavajuće rezultate za sadnju oraha. I pored toga odlučio sam da parcelu dobro pripremim za sadnju tako da je dobila duboko i nekoliko plitkih oranja, zelenišno djubrenje grahoricom + ovsem, zaoravanje iste, sitnjenje i ravnjanje terena. 

Rupe su kopane ručno 1x1 m širine i 1m dubine. Na dno rupe je ubačen pregoreli ovčiji stajnjak (kolica i po), zatim je stajnjak prekriven zemljom. Prilikom sadnje pobijeni su stubići, a onda je svaka sadnica dobila 2 kg zeolita, 10 l glistenjaka, mikorizu i hidrogel. Prilikom zatrpavanja svaki sloj zemlje je dobro ugažen kako ne bi imalo vazduha, tzv. vazdušnog čepa. Sadnice su bile dvogodišnje, prvoklasne, visine oko 2m, sa dobrim korenovim sistemom. Svaka sadnica je zalivena sa 40l vode. Okolo sadnica je napravljen prsten od zemlje kako bi se voda zadržavala. Stavljena je slama i mrežica kao zaštita od glodara. 

 

Sve sadnice su čepovane krajem marta 2021 god. Prijem sadnica je bio 100%. Zahvaljujući preporukama šta i kako raditi od strane "Orah Lateral”-a, orasi su danas pred kraj prve vegetacije u dobroj kondiciji, bez oboljenja i nekih oštećenja. Visina svakog oraha je preko 2m (u proseku izmedju 2,20-3m). Navodnjavanje je bilo cisternom sa 40 l vode po sadnici na svakih 5-10 dana. Prestalo se sa navodnjavanjem 10. avgusta. Dobile su djubrenje KAN-om 27% u 4 doze po 200gr, par prihrana Slavolom preko korena i Wuksalom Super folijarno, kao i redovnu hemijsku zaštitu. 

 

Ivane, hvala na dosadašnjoj saradnji i nadam se da ce moji orasi uz dalje vaše preporuke i moje posvećenosti nastaviti istim tempom kao do sada.“

Pretraga