069 427 30 01
amilic32.jpg

Pieral Lara, Alibunar

zasad Aleksandra Milića

Aleksandar Milić je krajem novembra 2021. godine, na praceli površine 1 ha u Janošiku kod Alibunara, zasadio 240 sadnica oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara i 20 oprašivača Franquette, na rastojanju 7x4,5m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.

Pretraga