069 427 30 01
web-img5362.jpg

Tulare, Kikinda

zasad Mihajla Brezančića

Mihajlo Brezančić iz Kikinde nam šalje fotografije svog nedavno podignutog poluintenzivnog zasada oraha lateralnog tipa rodnosti. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Sorta Tulare je najrodnija sorta oraha na svetu. Vegetaciju počinje kada i sorta Chandler, posle 15. aprila, nekoliko dana posle sorti Šejnovo i Šampion. Vegetaciju završava rano, početkom oktobra, kada i sorta Pieral Lara, nekoliko nedelja pre Chandlera, te na vreme odrveni i dobro se spremi za zimske mrazeve. To ovu sortu čini pogodnom i za područje Vojvodine, koje ima karakteristične za kontentalnu klimu oštrije zime. Samooplodna je sorta. Jezgro je svetlo i lako se čisti poput Chandlera, što pored samooprašivanja i ranog zvršetka vegetacije ovu sortu čini sve popularnijom u svetu.

 

Mihajlo piše: „Zasad se nalazi u selu Novo Miloševo kod Kikinde. Parcela na kojoj je sadjeno je dimenzija 300x20 m. Posadjena je lateralna sorta Tulare. Sadjeno je na razmaku 10x12 m. Pre sadnje je uradjena analiza zemlje, gde se utvrdilo da nije potrebno dodavati ništa od djubriva. Posle pripreme, iskopane su rupe 60x60x60 cm. Sadilo se prema uputstvu rasadnika. Po sadnici 0,5kg MAP 12:52 na dno, sloj zemlje, zatim oko 4-5 kg glistenjaka. Dodato oko 2 kg zeolita, kao i saka granula mikorioze na sam koren.”

Pretraga