069 427 30 01
kakoizabrati25.JPG

Da li je potrebno navodnjavanje?

 

Navodnjavanje kod oraha nije obavezno, sem ako ne želite visoki prinos. Ekstenzivni zasad terminalnih sorti oraha selekcije Rasna, sađen na 10x10 m, star 12 godina, bez navodnjavanja daje prinos od 1 t/ha oraha u ljusci. Isti takav poluintenzivni zasad uz navodnjavanje i đubrenje rodi 2 t/ha. Orahu treba oko 30% više vode od zasada jabuke, pa uvek računamo da intenzivnom zasadu oraha u punom rodu, sa prinosom 4-6 t/ha, treba protok vode 0,8 l/s po hektaru. Bez prisustva vode na parceli ne planirajte ambiciozni zasad.

 

Tokom prve 3 godine orah je moguće navodnjavati sistemom kap-po-kap zbog uštede vode, jer je površina korenovog sistema još uvek mala. Od 4. vegetacije polivanje u evropskim klimatskim uslovima se vrši mikro-rasprskivačima, koji ne smeju da kvase stablo. Sistem kap-po-kap pokriva samo 5% površine korenovog sistema, dok mikro-rasprskivač pokriva više od 50%.

Pretraga