069 427 30 01
kakoizabrati28.jpg

Da li se orah prska?

 

Hemijska zaštita oraha nije obavezna. Pitanje je samo koliki procenat ploda će biti sačuvan do berbe? Svaki orah je podlo\an bolestima i napadima štetočina. Sorte kasnije vegetacije delimično izbegavaju zarazu bakteriozama. Izolovana stabla na međama njiva su manje podložna prenošenju zaraza, nego orasi u zasadu koji se nalaze blizu jedan drugom. Zaražena stabla mogu da izgube i preko 50 posto ploda, a mlada stabla prestaju da se razvijaju. Ako do zaraze dođe, ona se dugo i teško leči. Zbog toga se hemijska zaštita oraha bazira na doktrini preventivne zaštite. Savremeni zasadi oraha se preventivno tretiraju 7-10 puta godišnje. 

 

Rasadnik Orah Lateral svojim klijentima daje program preventivne hemijske zaštite oraha, razrađen od strane prof.dr. Marka Injca i kompanije Chemicals Agrosava. Naš savet je da svaki ozbiljniji zasad mora da ima svog agronoma zaštitara koji regularno obilazi zasad, na vreme reaguje i određuje adekvatno lečenje.

Pretraga