069 427 30 01
kakoizabrati23.jpg

Da li te sorte izbegavaju mrazeve?

 

U klimatskim uslovima Balkana povremeno se javljaju kasni prolećni mrazevi u drugoj polovini aprila. Mraz od -4ºC može da ošteti list oraha, a cvet i tek zametnuti plod čak i -1ºC. Od lateralnih sorti koje mogu da se gaje ovde, vegetacija prvo počinje kod Chandlera i Tulare. Normalnih godina sa hladnom zimom, ona počinje oko 2 nedelje posle samoniklih oraha, oko 15. aprila, kao kod odomaćenih sorti Šejnovo i Šampion. Pieral Lara kreće oko 1-2 nedelje kasnije i izbegava većinu rizika od mrazeva. Za ekstremno rizične zone tu su sorte Fernor i Novosadski kasni rodni, koje kreću nedelju dana posle Lare.

 

Međutim, prolećni mrazevi nisu česti na 60% teritorije regiona, ali je kritična dužina vegetacije oraha. Sorte poput Chandlera i Frankuette imaju dugu vegetaciju i završavaju je oko 2-4 nedelje posle ostalih sorti. Za brdsko-planinske regione preko 300 m n.v. ovo može biti fatalno i dovesti do izmrzavanja mladih grana, koje nisu odrvenele pre zime.

Pretraga