069 427 30 01
kakoizabrati26.jpg

Da li treba đubriti orah?

 

Važno je shvatiti princip da se iz zasada oraha sem ploda ništa ne iznosi. Ne praktikuje se sadnja nikakvog lešnika, kajsije, pasulja, sena, spaljivanje lišća i granja, ispaša ovaca itd. Ovca brsti travu i najveći deo hranljivih materija se iznosi iz zasada kroz mleko, meso, kosti i vunu, a mali deo ovca vrati kroz stajnjak. On se pretvara u humus tokom 3-4 godine, te se organska materija za razliku od malčiranja sporo unosi u tlo.

 

Po pravilima struke međured se malčira. Tako se tlo obogaćuje humusom i nema potrebe za mehaničkom obradom zemlje plugom, tanjiračom ili frezom, da se ne bi stresirao koren oraha. Žilice se nalaze na dubini od svega 6 cm. Iz zasada se iznosi samo plod i da bi se to nadoknadilo određena količina mikroelemenata mora da se unese veštačkim đubrivom. Prema rezultatima folijarne analize orah se u proleće se đubri azotom (KAN), a u decembru fosforom i kalijumom. Ostali mikroelementi se dodaju folijarnom prihranom.

Pretraga