069 427 30 01
kakoizabrati11.jpg

Kako pravilno rasporediti oprašivače?

 

Orah se oprašuje pomoću vetra. Polen sa resa leti i do 500 m, ali garantovano oprašivanje računamo do 40 m. Prilikom projektovanja zasada naših klijenata određujemo optimalne sorte i oprašivače, kao i pravilnu orjentaciju redova prema stranama sveta. Nakon toga raspoređujemo oprašivače, kojih u zavisnosti od oblika parcele, ima oko 5-10% od ukupnog broja sadnica.

 

Za dobru rodnost oraha potrebna je oplodnja 60-80% ženskih cvetova, što je dosta veći procenat u odnosu na neke druge voćne vrste (gde je najčešće to 5-15%). Cvetanje ženskih cvetova traje do 15 dana, a resanje muških cvetova oko 8-10 dana. Toplo vreme u proleće više utiče na početak resanja, nego na pojavu ženskih cvetova. Zato i samooplodnim sortama dodajemo rezervne oprašivače, jer sem pomeranja vremena cvetanja, u vreme resanja može da bude period kiša koji onemogućava let polena.

Pretraga