069 427 30 01
kakoizabrati14.jpg

Kako se kalemi orah?

 

U Evropi se orah već 200 godina kalemi u zatvorenom prostoru, metodom tzv. "engleskog spajanja". Pelcer daje nadzemni deo budućeg stabla 100% istih osobina kao matično roditeljsko stablo. Nakon 2 meseca ojačale sadnice se iznose na polje. Kao podloga se koristi sertifikovani sejanac domaćeg oraha (Juglans regia). Kalemi na podlozi crnog oraha J.nigra i Paradox (hibrid domaćeg oraha J.regia i severnokalifornijskog crnog oraha J.hindsii) stradaju od bolesti Black Line, koji uništava ovakve zasade nakon 30-35 godina. Kalem na podlozi domaćeg oraha J.regia može da živi i do 200 godina.

 

Nakon dva meseca nege u stratifikaciji, kalemi se iznose na polje, gde se neguju još dve godine. Dvogodišnja sadnica se presađuje na parcelu kupca, gde nastavlja da se razvija bez problema sa aklimatizacijom, jer je proizvedena u našoj klimatskoj zoni. Vađenje sadnica i sadnja se obavljaju u vreme mirovanja vegetacije, od kraja novembra do kraja marta. 

Pretraga