069 427 30 01
kakoizabrati03.jpg

Koja je sorta najrodnija?

 

Tulare je najrodnija sorta oraha na svetu. U Čileu je zabeležen prinos ove sorte od 11 t/ha suvog oraha u ljusci, u Kaliforniji 7 t/ha, a u Italiji do 6 t/ha. Ovakav prinos se postiže u intenzivnim zasadima, gde se Tulare sadi na rastojanju 7x7 m. U uslovima evropske klime, u Italiji, Tulare, Pieral Lara i Čendler daju otprilike isti prinos po hektaru. On se kreće 4,5-6 t/ha suvog oraha u ljusci. Pritom, iako je prinos po hektaru sličan, zbog veće bujnosti zasadi sorte Tulare imaju 200 sadnica po ha, dok Pieral Lara i Čendler imaju 330 sadnica po ha.

 

Prinos sorti Pieral Lara i Čendler je sličan, dok je prinos sorte Fernor oko oko 3-3,5 t/ha u intenzivnim zasadima sa 330 sadnica po ha. Prinos terminalnih sorti oraha u poluntenzivnim zasadima (pri rastojanju 10-12 m) je oko 2 t/ha, dok je u ekstenzivnim zasadima (pri rastojanju 10-12 m) oko 1 t/ha suvog oraha u ljusci.

Pretraga