069 427 30 01
kakoizabrati20.jpg

Koji je uzgojni oblik krune najbolji?

 

Orah se prve 4 vegetacije orezuje ručno, čime se formira uzgojni oblik krošnje, tj.obezbeđuje se pravilno i ravnomerno razgranavanje. Kod intenzivnih zasada oraha, sađenim na rastojanjima manjim od 10-12 m, kruna se formira u uzgojni oblik tzv. "modifikovane piramide". Takav oblik omogućava kasnije mašinsko orezivanje. Kod poluintenzivnih i ekstenzivnih zasada oraha formira se uzgojni oblik tzv. "vaze". On omogućava bolju razgranatost krune i prolazak svetlosti u njen centar. Kod vaze se u prvim godinama radi povijanje grana kanapima. Sem širenja krošnje, povijanje ubrzava stupanje stabla u rod. 

 

Greške u formiranju uzgojnog oblika krošnje su nepopravljive. Na ovoj fotografiji zasada u okolini Jedrene u Turskoj, vidimo zanatski idealno orezan orah u formi vaze, ali fatalnu grešku u izboru uzgojne forme za zasad intenzivnog tipa, guste sadnje. Nažalost, zbog ovakvih grešaka je neminovno vađenje čitavih zasada nakon 10-15 godina.

Pretraga