069 427 30 01
kakoizabrati24.jpg

Koji tip zemljišta odgovara orahu?

 

Orah voli duboka i plodna tla, mada nije preterano zahtevan, pa se može uzgajati i na zemljištima slabijeg kvaliteta, ali uz slabiji prirast i prinose. Podnosi i kisela (pH<7) i slabo alkalna (pH<7,5) tla. Orah slabo podnosi alkalne soli i na takvim zemljištima teško opstaje. Za plantažni i intenzivan uzgoj oraha potrebno je odabrati duboka i propusna tla, s reakcijom tla pH 6,5-7,0, kao i oko 10 mg fiziološki pristupačnog fosfora P2O5, oko 20 mg kalijuma K2O i oko 3% humusa.

 

Prva stvar koju treba uraditi pre kupovine zemlje ili pri planiranju zasada je agrohemijska analiza tla. Za orah, analiziraju se dva uzorka, sa dubine 0-30 i 30-60 cm. Analizu možete da uradite preko Poljoprivredne stručne službe u svojoj opštini ili u Institutu za zemljište u Beogradu, u ul. Teodora Drajzera 7. Naglasite da planirate sadnju oraha. Ako je pH vrednost preko 7,5 zemljište nije pogodno za orah. Sve ostalo možete da popravite uz našu stručnu pomoć.

Pretraga