069 427 30 01
kakoizabrati08a.jpg

Kolika je investicija u zasad oraha?

 

Investicija u podizanje ekstenzivnog hobi zasada se svodi na kupovinu sadnica. Međutim, kod intenzivnih zasada oraha, čiji prinos je 4-5 puta veći, ulaganja tokom 2 godine su 9-11.000 €/ha. Od te sume samo ograđivanje parcele nosi 2.500 €/ha, a ostalo je priprema zemljišta, sadnice, radna snaga i sistem za navodnjavanje. Od bruto ulaganja, od države možete dobiti povraćaj oko 2-2.500 €/ha. Povraćaj uloženih sredstava se očekuje nakon 6-7 godina.

 

Bez obzira na sve, ulaganje u podizanje najsavremenijeg zasada oraha je 2-4 puta niže od investicije u zasad jabuka (20-30 hiljada evra po hektaru) ili 6-8 puta niže od ulaganja u zasad borovnice (50-60 hiljada evra po hektaru). Prag investicije je niži, a troškovi održavanja i količina potrebne radne snage su čak nekoliko puta manji, jer samo jedan čovek uz pomoć mehanizacije može da održava čak 60-70 ha oraha samostalno. Samo u periodu berbe se uključuju sezonski radnici na period od 3-4 nedelje. 

Pretraga