069 427 30 01
kakoizabrati07.jpg

Koliko može da rodi stablo oraha?

 

Orah samac, posađen blizu reke, može da rodi i 300-400 kg ploda u ljusci. Međutim, u zasadu, stabla oraha guše jedan drugog, ispuštajući preko korena u tlo prirodni herbicid junglon. Njime truju druge biljne vrste, sa kojima konkurišu za hranu i vodu. Za orah je vezana još jedna karakteristika. Kada prerodi, stablo sledeće godine pauzira sa rodom. Jedno stablo u zasadu će roditi 80 kg, a dva druga po 5 kg.

 

Zbog svega toga, da bi se izbegle prevare i manipulacije rasadničara šarlatana, svetska praksa je da se rod oraha ne izražava u kilogramima po stablu, već u tonama po hektaru. Takođe, prinos oraha se uvek izražava u težini osušenog ploda u ljusci. Prilikom berbe, orah ima čak 30-40% vlage, a prodaje se kao sušeni plod sa 8% vlažnosti. Šta govore iskustva zemalja koje lateralne orahe uzgajaju već 40 godina? Ako podelimo prinos od 4,5-6 t/ha na oko 300-330 stabala/ha, dolazimo do prosečnog roda od 15-20 kg osušenog oraha u ljusci po stablu.

Pretraga