069 427 30 01
kakoizabrati19.jpg

Mora li orah da se orezuje?

 

Orah ne morte da orezujete. To su tzv. ekstenzivni zasadi. Takva stabla daju dosta sitniji plod, a krošnje se brzo spoje i rod prestaje zbog nedostatka sunčevog svetla i oprašivanja. Orezivanjem se uklanjaju nerodne i suvišne grane iz centra krošnje, da bi se hrana iz korena usmerila na rast ploda i obezbedio prolazak svetlosti do nižih grana. Takođe je preporučljivo skraćivanje vrhova grana, kako bi se stumulisao rast bočnih pupoljaka, koji će dati veći broj rodnih grana.

 

Lateralne sorte oraha daju plod duž čitave grane, omogućavajući često i oštro mašinsko orezivanje. Orezivanje trimerima počinje od 5. vegetacije i radi se svake 3 godine. Tako se stablo obnavlja, dobija se dosta krupniji plod, bez gubitka prinosa u tonama po hektaru, a sprečava spajanje krošnji. Zahvaljujući ovome, došlo se do optimalne gustine sadnje lateralnih sorti oraha i prinos po hektaru je povećan 2-3 puta, u odnosu na tradicionalnu sadnju na rastojanju 10-12 m.

Pretraga