069 427 30 01
kakoizabrati27.jpg

Može li da se đubri stajnjakom?

 

Nakon stupanja u rod orah više ne sme da se đubri stajnjakom. Plod oraha se skuplja sa tla, a ne sa stabla kao kod drugih vrsta voća. U slučaju prisustva stajnjaka na tlu, plod oraha se lako zarazi bakterijom Escherichia coli i smim tim nije pogodan za ljudsku upotrebu i prodaju. Eventualno je moguće uneti glistenjak, koji nije zarazan, prerađen je od strane glista i biljka može odmah da ga iskoristi.

 

Organsko đubrenje oraha vrši se putem malčiranja i pretvaranja organske materje (lišća, slame, grančica) u kompost i na kraju - u humus. Mladi voćnjaci se kose oko 10 puta u sezoni, a stariji 4 puta. Trava se malčira, kao i granje posle mašinske rezidbe. Pod malčem se aktiviraju mikroorganizmi i fauna zemljišta (gliste, puževi, glodari) koja ga koriste za hranu i postupno obogaćuju tlo humusom, popravljaju mu strukturu do dubine 1,5 m. Tlo postaje rastresito i bogato humusom. Na ovakav način je u stepama prirodnim putem nastao černozem. 

Pretraga