069 427 30 01
kakoizabrati32.jpg

Može li orah da se uzgaja organski?

 

Organska proizvodnja ima svoje pobornike i svoje tržište, gde se proizvodi prodaju po višim cenama. Praktično polovina oraha koji se u Srbiji danas proizvodi ekstenzivno ili skuplja u šumama, mogla bi da se podvede pod kategoriju organskog oraha. Kako bi bio ponuđen kupcima organske hrane, proizvodnju i parcele na kojima se orah gaji treba prvo sertifikovati.

 

Najveći nedostatak organskih zasada oraha je niska produktivnost, zbog zabrane korišćenja veštačkih đubriva u tehnologiji organskog uzgoja. Sa druge strane, orah ne sme da se đubri stajnjakom, jer se plod skuplja sa tla i lako se zarazi bakterijom E.Coli. U praksi, uz istu količinu uloženog rada u organskim zasadima oraha u Italiji, postiže se prinos od 1 t/ha suvog oraha u ljusci, dok je prinos kod neorganske proizvodnje oko 4,5-6 t/ha. Ovakva proizvodnja nema smisla bez ozbiljnih državnih subvencija, koje bi pokrile razliku od 10-tak hiljada evra po hektaru.

Pretraga