069 427 30 01
kakoizabrati29-kajsija.jpg

Orah kasno pororodi. Šta saditi u međuredu?

 

Tradicionalne, terminalno rodne sorte oraha, dolaze u fazu punog roda tek oko 15. godine. Zbog toga, stručnjaci u Istočnoj Evropi su ranije preporučivali kombinovanu sadnju sa drugim voćnim vrstama koje prorode ranije. Kod nas su preporučivali kajsiju i lesku, a u Rumuniji i Ukrajini šljivu. One su kraćeg veka, pa bi ih nakon 15 godina iskrčili i ostavili orah. Ova doktrina je delovala pragmatično, jer mnogi nisu bili spremni dugo da čekaju na povratak novca. Međutim, sem slabijeg napretka oraha, praksa je pokazala da prilikom vađenja sadnica iz međureda delovi korena i žilice, koji su isprepletani sa orahovim, trule još 12 godina. Pojavljuje se bolest - truležnica korena. Orah boluje, list žuti i prinos opada. Isti problem nastaje kada se orah greškom zasadi pregusto, pa se vadi svaki drugi red.

 

Problem je rešila pojava lateralno rodnih sorti oraha, koje ozbiljniji prinos daju već od četvrte, a puni rod od osme vegetacije.

Pretraga