069 427 30 01
kakoizabrati21.jpg

Postoje li u Srbiji mašine za orezivanje?

 

Za orezivanje špalirskih zasada potrebni su trimeri sa radnom dužinom testera od 6 m. Takve mašine kod nas najčešće poseduju putarske organizacije. Postoje kraće verzije trimera, koje moraju da prolaze 2 puta da bi orezale krošnju do visine 7 m. Svaki od ovih trimera zahteva traktor određene težine i snage. Trimeri sa vidijskim diskovima su bolji od makaza, jer mogu da seku grane debljine 7 cm, koliko one narastu za 3 godine. Cene novih mašina su u rasponu 12-35 hiljada evra. Ovakvu hidrauličku mašinu je moguće i samostalno napraviti, a uređaj za upravljanje se može kupiti od proizvođača ovakve opreme. U Evropi je praksa da se ovom uslugom bave pojedinci koji opslužuju voćnjake u prečniku od 100 km. U Srbiji će uskoro biti više ovakvih mašina, jer smo do sada podigli nekoliko desetina intenzivnih zasada oraha, od Vranja do Subotice.

 

Rasadnik Orah Lateral vrši uslužno orezivanje zasada svojih klijenata. Cena usluge je 250 evra/ha + cena prevoza. 

Pretraga