069 427 30 01
kakoizabrati13.jpg

Sejanci su jeftiniji. Zašto kupovati kalemljeni orah?

 

Veoma raširena zabluda je da sejanac, tj. sadnica oraha dobijena sadnjom ploda oraha nasleđuje osobine roditelja. Razlog tome je što on uvek nosi osobine dva roditelja - onog oraha na kome je plod rodio i onog koji ga je oprašio. Jedan od 1000 sejanaca može da ima osobine prividno slične roditelju. Zato se dugom selekcijom biraju najbolji sejanci, koji su rodni, svetlog jezgra, visokog randmana, kasnijeg početka vegetacije, otporni prema bolestima i ranog početka plodonošenja. Oni se raznožavaju kalemljenjem, pelcerima sa matičnih stabala, proizvedenih od baznog roditeljskog stabla. Samo kalemljenje omogućava 100% predaju osobina roditeljskog stabla.

 

Sejanci znatno kasnije počinju da rađaju, a nekada i ne prorode. Orah odgajen iz semena ima snažan centralni koren. Bočne žile su manje razvijene. Presađeni orah se više razvija, jer je razgranatost krošnje (a time i rodnost) zavisna od horizontalne razgranatosti korena.

Pretraga