069 427 30 01
kakoizabrati38.jpg

Šta su to monosortni zasadi?


Naši i istočnoevropski stručnjaci su pre 30-40 godina propagirali doktrinu sadnje 7-10 sorti oraha na istoj parceli, kako bi se diversifikovali rizici od mrazeva, loših uslova oprašivanja i bolesti. Ta doktrina je bila bazirana na zdravoj logici i iskustvu sa šumskom populacijom oraha. Međutim, nikakavog iskustva u plantažnoj proizvodnji oraha kod nas nije bilo, niti su naši naučnici poznavali svetsko tržište oraha i njegova pravila. 

 

Savremeni zasadi oraha u svetu su monosortni. U monosortnom zasadu se dozvoljava prisustvo do 10% ploda oraha drugih sorti, od oprašivača. Plod oraha jedne sorte ima skoro duplo veću cenu od oraha skupljenog na međama i u šumama, ili onog proizvedenog u zasadima mešanih sorti. Takav plod je različite boje, krupnoće i ukusa. Zbog niže cene, takav orah se uglavnom izvozi na "baklava" tržišta poput Biliskog Istoka, Turske i Kosova, koja ne mogu mnogo da plate, pa im boja i drugi kvaliteti jezgra nisu prioritetno važni.

Pretraga