069 427 30 01
kakoizabrati42.jpg

Treba li sadnice naručiti unapred?

 

Planiranje krupnih zasada je odgovoran posao. Od toga zavisi 70% uspeha plantaže. Analiza zemljišta, izbor sorti, projektovanje, popravljanje i pravilna priprema zemljišta za sadnju traže dosta vremena. Ugovaranje proizvodnje sadnica za takve zasade takođe mora da se planira na vreme. Sadnice u prvoj klasi često se rasprodaju i po godinu dana unapred. U jesen, pred sadnju, nude se uglavnom sadnice druge klase ili sumnjivog genetskog porekla, često i nekalemljene, već samo prekraćene 10 cm iznad tla, kako bi koleno imitriralo mesto kalemljenja.

 

Mi počinjemo sa sklapanjem ugovora 2 godine pre isporuke sadnica. Za to vreme vas savetujemo kako da pripremite zemljište i edukujemo na seminarima u Srbiji i Italiji. Samo tako možete biti sigurni da ćete dobiti kvalitetni sadni materijal 100% proverenog genetskog porekla.

Pretraga