069 427 30 01
kakoizabrati10.jpg

Trebaju li orahu oprašivači?

 

Tip cvetanja je određen vremenom cvetanja muških cvetova (resa) i ženskih cvetova. Za orah je karakteristično neistovremeno sazrevanje muškog i ženskog gametofita, tj. dihogamija koja se češće javlja kao protandrija (resanje nastupa pre cvetanja), a ređe kao protaginija (cvetanje ženskih cvetova pre resanja). Istovremeno cvetanje ženskih cvetova i resanje (muških cvetova) je zastupljeno kod manjeg broja današnjih sorti poput Pieral Lare, Tulare i Ideala.

 

Od početka, tipa, trajanja i obilnosti cvetanja zavisi oprašivanje i oplodnja, zametanje, rizik od poznih prolećnih mrazeva a samim tim i rodnost oraha. Vreme početka cvetanja uslovljeno je naslednim osobinama, ali će i od agroekoloških, posebno temperaturnih uslova, u pojedinim lokalitetima zavisiti i vreme početka i dužina trajanja cvetanja oraha. Pozni prolećni mrazevi ili dug kišni period u vreme cvetanja značajno će smanjiti rodnost oraha.

Pretraga