069 427 30 01
pogresna-rastojanja.jpg

Neracionalna rastojanja pri sadnji

Često nam stižu pisma ljudi koji planiraju poluintenzivni zasad lateralnih sorti oraha na rastojanjima tipa 6x8 m, 8x8 m ili 9x9 m. Takvo rešenje je pogrešno ako ga razmatramo sa aspekta ekonomije zasada. Ako ne planirate mašinsko orezivanje oraha počev od 5. vegetacije posle sadnje, sadite na preporučenom rastojanju od 12 i više metara. To garantuje da se krošnje neće spojiti u narednih 20-tak godina, mada ne znači da orah ne morate da orezujete ručno, kako bi ste stimulisali razvoj bočnih pupoljaka i bolju rodnost. Eventualno je dozvoljeno formiranje špalira na 10x12 m, pretežno pozicioniranog u pravcu sever-jug, kako bi se ravnomerno osunčavao sa obe strane. Kako se na šemi vidi, sadnja u šemi kvadrata stranice 12 m garantuje bolje provetravanje (oprašivanje) i insolaciju nego sadnja u šemi torugla stranice 12 m. Sadnja na manjim rastojanjima znači da će pre ili kasnije svejedno doći do spajanja krošnji i potrebe za mašinskom rezidbom. Međutim, ako se ona ne obavlja na vreme i redovno, nece doći do pravilnog formiranja krošnje špalira, pa će i pravi rezultati izostati.

 

Troškovi pripreme zemljišta, ograđivanja, ugradnje sistema za polivanje i kasnijeg održavanja poluintenzivnog i intenzivnog zasada su vrlo slični, ali prinosi neće biti isti, jer prinos po hektaru direktno zavisi od broja sadnica po hektaru. Ulaganja se manj-više razlikuju samo u količini sadnica prilikom podizanja zasada i kasnijem mašinskom orezivanju, koje se radi svake 3 godine. Međutim, prinosi po hektaru se razlikuju oko 2 puta. U slučaju sadnje na rastojanjima koja su veća nego kod intenzivnih zasada, a manja od preporučenih za poluintenzivne, nećete imati prednosti ni jednog ni drugog sistema. Moraćete da ih održavate kao intenzivni zasad, ali ćete imati manje prinose.

 

Ako biramo intenzivnu sadnju, ona je rezervisana isključivo za lateralne sorte. U zavosnosti od sorte i pravca pružanja redova biramo neka od preporučenih rastojanja koja po dugogodišnjem iskustvu daju najveći prinos po hektaru. Rastojanje redova u špalirskom intenzivnom zasadu je minimalno 7 m, inaće niće biti moguć prolazak traktora sa atomizerom ili treačem ili mašinkso orezivanje. Dosta je ljudi obmanuto savetima turskih rasadnika da sade na rastojanju 6 m. 

 

Ako planiramo sadnju terminalnih sorti (uključujući i selekciju Rasna) minimalno preporučeno rastojanje je 12 m, u trougaonom rasporedu (tj. 10x12 m u smaknutom pravougaonom). Tada se primenjuju sheme preporučene za poluintenzivne i ekstenzivne zasade. Podizanje intenzivnih zasada sa terminalnim sortama nije moguće.

 

(c) autor: Saša Lukić. Tekst je preuzet sa blog-stranice Uzgoj oraha, uz dozvolu autora. Preuzimanje ilustracija, celog ili delova teksta zbog objavljivanja u drugim medijima je zabranjeno bez dozvole autora.

Ostavite komentar:

Vaš e-mail neće biti vidljiv.

Pretraga