069 427 30 01
medjured.jpg

Obrada međureda i upotreba herbicida

Međured se zatravljuje smešom trava za voćnjake i kosi malčerom. Mladi zasad se kosi 10 puta u sezoni maj-seprembar, a stariji zasad u kome trava manje raste – 4 puta u sezoni.
 

Lucerku, detelinu ili bilo koju vrstu leguminoza ne smete da sadite u međuredu zasada oraha. Leguminoze su domaćin opasnog insekta Ceresa bubalus. Na leguminozama se hrani, a razmnožava se na sadnicama oraha. Šteta koju pravi ravna je oštećenjima od grada. Znači nikakve vrste leguminoza (lucerka, detelina, pasulj, soja, facelija itd.) ne smeju da se sade oko oraha.
 

Preporučeni miksevi trava za voćnjake:
• Smeše za zatravljivanje voćnjaka i vinograda
• Smeše za voćnjake
 

Traka širine 2 m se tretira herbicidom, kako trava ne bi konkurisala sa stablom oraha za vodu i hranljive materije, a kosilica ili malčer ne bi prilazili previše blizu stablu.
 

U mladim zasadima prve 4 godine se primenjuju herbicidi tipa Glufosinate-ammonium, 2-4 puta u toku sezone. Glufosinate-ammonium preparati nemaju translokaciono dejstvo, nego samo kontaktno, što znači na deluju bukvalno kao kosilica. Koristi se kada su korovi visoki 20-tak cm. Kod nas su u upotrebi sledeći herbicidi na bazi ove aktivne materije: BRENER, SIRIUS TOP, FLUPISOR, TOTEM, STRABON, KABUKI 2,5-EC, PLEDGE 50 WP. 

 

Totalni herbicidi (tipa Glyphosate) ne smeju da se primenjuju oko stabala starih do 4 godine (tj. tek od 5. vegetacije nakon sadnje). Nakon 5. vegetacije, dva puta u toku godine se zasad tretira kombinacijom posebnih grupa herbicida, koji sem rešenja problema trave, daju i efekat usporavanja rasta letorasta oraha, kako se krošnje ne bi prebrzo spajale. Preporuke za rad sa ovim herbicidima su pod velom profesionalne tajne, tj. specijalizovanog konsaltinga za krupne zasade oraha.
 

Dodatne informacije:
• za prskanje herbicidima su najbolje leđne “SOLO 425” prskalice sa usmerivačima.
• ili “Herba" prskalice na baterije.

 

(c) autor: Saša Lukić. Tekst je preuzet sa blog-stranice Uzgoj oraha, uz dozvolu autora. Preuzimanje ilustracija, celog ili delova teksta zbog objavljivanja u drugim medijima je zabranjeno bez dozvole autora.

Ostavite komentar:

Vaš e-mail neće biti vidljiv.

Pretraga