069 427 30 01
mikoriza-2.jpg

Uloga mikorize

Mikoriza je naziv za kolonije endomikoriznih gljiva koji se nanose prilikom sadnje u neposrednom didiru sa korenovom bradom. To je simbioza (zajednički život dva organizma različitih vrsta zbog obostrane koristi) korena i gljivica, koja pojačava prehranu bilja. U mikoriznoj simbiozi sa specifičnim gljivama koegzistira većina biljaka koje nastanjuju kopneni ekosistem. Zapravo, ova simbioza biljaka i gljiva jedna je od evolucijskih adaptacija koja je pre nekoliko milijardi godina omogućila biljkama da kolonizuju kopnene pustinje, tada siromašne hranjivim materijama, u odsustvu plodnog sloja koji je nastao upravo uz pomoć biljaka. Gljive mikorize, koje su mnogo delotvornije u upijanju minerala od samog korenja, pomogle su u prehrani prvih kopnenih biljaka. Vodite računa - u simbiozi sa orahom žive endomikorize, a sa lešnikom ektomikorize.

 

Mikoriza obuhvata korenove sitne zilice i na njima razvija hife (to su ove sitne bele niti). Time dolazi do masovnog povecanja korenove brade, i sa druge strane se izuzetno mnogo povecava apsorpcija hranjivih materija. U ovom slučaju gljive imaju idealne uslove za rast sa stalnom zalihom šećera od biljaka, dok zauzvrat gljive snabdevaju biljku fosforima i drugim mineralima koje selektivno upijaju iz tla, pa povećavaju površinu za apsorpciju hrane i vode. Hife su mnogo tanje od korenskih žilicaa i brojnije, te mogu ući u najsitnije pore u tlu. Kao rezultat toga, upijanje hranjivih materija i vode je povećana nekoliko stotina do nekoliko hiljada puta. U mnogim slučajevima tlo sadrži obilje nutrijenata u oblicima nedostupnim biljci. Tu nastupa mikoriza sa sposobošću mobilizacije i transporta hranjivih materija biljci. Gljive, isto tako, luče hormone rasta koji podstiču korenov sistem oraha na rast i grananje (od čega direktno zavisi i razgranatost i rodnost oraha), enzime koji omogućavaju uzimanje minerala iz organskih oblika i proizvode antibiotike koji mogu pomoći u zaštiti biljke od patogenih gljiva i bakterija u tlu. Mikoriza štiti biljke od teških metala i soli.

 

Mikoriza se nanosi u malim kolicinama (firme koje je prodaju savetuju 10-20 grama supstrata po sadnice) i relativno je jeftina. Ona se nakon nanosenja sama razmnozava i obuhvata koren. Prilikom sadnje ne smete da koristite fingicide, tj. umačete koren u rastvor bakarnih preparata, jer će oni ubiti i mikorizu. Mikoriza zivi koliko i samo stablo. Velika važnost gljiva mikorize je u očuvanju strukture plodnog tla. Sitne čestice tla spajaju se jedna s drugom oko žilica i tvore tzv. agregate plodnog tla. Uz primenu obrade međureda u voćnjaku malčiranjem, predstavlja najnovije dostignuće savremene održive poljoprivrede, koje drastično smanjuje upotrebu veštačkih đubriva, ljudskog rada, kao i mašina i nafte u obradi zemljišta.

Ostavite komentar:

Vaš e-mail neće biti vidljiv.

Pretraga