069 427 30 01

Naši zasadi

U Stalaću je u jesen 2017. podignut prvi i jedan od najvećih zasada oraha lateralnih sorti na ovim prostorima. Posađene su sorte Pieral Lara (4 ha), Chandler (2 ha) i Tulare (2 ha) sa oprašivačima. Rastojanja su 4,5x7 i 4x8 m, zavisno od orjentacije redova ka stranama sveta. Parcela je ošišćena od korenja starog vinograda i bagrema. Obavljeno je zelenišno đubrenje jarom grahoricom sa dodatkom 10% ječma, podrivena do dubine 80 cm, meliorativno đubrena MAP-om i kalijumovim solima. Dodat je krečnjak zbog popravljanja kiselosti tla i zatim obavljeno duboko oranje dubine 40-50 cm i tanjiranje. Rupe su kopanje kardanskom burgijom fi 40cm, dubine 60cm. U rupe je po savetu rasadnika dodat po 500 gr. MAPa, sloj 10-15cm zemlje dobijen širenjem rupe ašovom, a pri sadnji je u rupe dodato 4l glistenjaka, 1,5 kg zeolita, 10 g mikorize i Trifender, pošto je bilo ostataka žilica posle čišćenja. Nakon sadnje je poliveno sa po 50 l vode, a oko svake sadnice je na rastojanju 1m dodat prsten od pregorelog stajnjaka i prekriveno malčom - slojem slame, da bi se smanjilo isparenje vode nakon polivanja. Sadnice su u proleće čepovane na 25-30cm od tla.   Prijem sadnica je bio skoro 100%, samo se 4 sadnice nisu primile. 
U Stalaću je u jesen 2017. podignut prvi i jedan od najvećih zasada oraha lateralnih sorti na ovim prostorima. Posađene su sorte Pieral Lara (4 ha), Chandler (2 ha) i Tulare (2 ha) sa oprašivačima. Rastojanja su 4,5x7 i 4x8 m, zavisno od orjentacije redova ka stranama sveta. Parcela je ošišćena od korenja starog vinograda i bagrema. Obavljeno je zelenišno đubrenje jarom grahoricom sa dodatkom 10% ječma, podrivena do dubine 80 cm, meliorativno đubrena MAP-om i kalijumovim solima. Dodat je krečnjak zbog popravljanja kiselosti tla i zatim obavljeno duboko oranje dubine 40-50 cm i tanjiranje. Rupe su kopanje kardanskom burgijom fi 40cm, dubine 60cm. U rupe je po savetu rasadnika dodat po 500 gr. MAPa, sloj 10-15cm zemlje dobijen širenjem rupe ašovom, a pri sadnji je u rupe dodato 4l glistenjaka, 1,5 kg zeolita, 10 g mikorize i Trifender, pošto je bilo ostataka žilica posle čišćenja. Nakon sadnje je poliveno sa po 50 l vode, a oko svake sadnice je na rastojanju 1m dodat prsten od pregorelog stajnjaka i prekriveno malčom - slojem slame, da bi se smanjilo isparenje vode nakon polivanja. Sadnice su u proleće čepovane na 25-30cm od tla.   Prijem sadnica je bio skoro 100%, samo se 4 sadnice nisu primile. 
Više

Čendler, Azanja

U najvećem selu u Srbiji, Azanji kod Smedervske Palanke, ove jeseni je na površini od 2,86 ha podignut intenzivni zasad oraha sa oko 700 sadnica Chandlera i 5% oprašivača. Sadnice "made in Srbija", obezbedio je rasadnik Orah Lateral DOO. Dok smo se bavili projektovanjem ove plantaže zadivio sam se profesionalizmom i ambicioznošću ovog mladog čoveka. Siguran sam da će zasad Milana Stanimirovića biti jedan od najmodernijih u ovom delu Srbije.   Milan piše: “Prema biohemijskoj analizi zemlišta pokazalo se da je ono jako kiselo (pH=4,7), sa dosta kaliuma i natriuma, kao i 3% humusa. U zemljištu uopšte nije bilo fosfora. Prema savetima rasadnika, na parcelu je bačeno 23 tone krečnjaka (oko 6,5 tona na hektar) da bi se dostigla optimalna pH vrednost 7,0.    Uradjeno je duboko oranje na 60 cm, potom smo bušili rupe dimenzija 50x70 cm. Na sadnice smo stavili 500 grama fosfornog đubriva MAP, 2 kg Zeolita, 10 kg glistenjaka (EkstraHumus) i 100 grama Myoaktiv mikorize. Posle zatrpavanja, oko same sadnice smo bacili još 150 grama fosfornog đubriva i obilno smo polili da bi se zemlja slega. Sadnice su zaštićenje sa običnom fasaderskom mrežom koju skidamo u martu pre čepovanja i vraćamo sledeće zime.”   Mi u rasadniku Orah Lateral DOO se ozbiljno bavimo ovim poslom i pružamo 100% podršku i edukaciju svojim kupcima. Organizujemo im besplatni konsalting u vidu seminara i posete zasadima u Italiji. Rasadnik Orah Lateral, pored usluge podrivanja, uskoro nabavlja i trimer za mašinsko orezivanje oraha u zasadima svojih klijentata.   Sortu Chandler možemo da preporučujemo svojim klijentima samo ako se parcela nalazi u područjima tzv. "vinogradarskih regija". Pre toga detaljno analiziramo izveštaje najbližih mernih stanica Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHZS) za prethodnih 20 godina. Ove sadnice su proizvedene u Srbiji i imaće istu količinu hladnih sati zimskog mirovanja kao i prethodne 2 godine u rastilu, pa neće imati problema sa aklimatizacijom.
U najvećem selu u Srbiji, Azanji kod Smedervske Palanke, ove jeseni je na površini od 2,86 ha podignut intenzivni zasad oraha sa oko 700 sadnica Chandlera i 5% oprašivača. Sadnice "made in Srbija", obezbedio je rasadnik Orah Lateral DOO. Dok smo se bavili projektovanjem ove plantaže zadivio sam se profesionalizmom i ambicioznošću ovog mladog čoveka. Siguran sam da će zasad Milana Stanimirovića biti jedan od najmodernijih u ovom delu Srbije.   Milan piše: “Prema biohemijskoj analizi zemlišta pokazalo se da je ono jako kiselo (pH=4,7), sa dosta kaliuma i natriuma, kao i 3% humusa. U zemljištu uopšte nije bilo fosfora. Prema savetima rasadnika, na parcelu je bačeno 23 tone krečnjaka (oko 6,5 tona na hektar) da bi se dostigla optimalna pH vrednost 7,0.    Uradjeno je duboko oranje na 60 cm, potom smo bušili rupe dimenzija 50x70 cm. Na sadnice smo stavili 500 grama fosfornog đubriva MAP, 2 kg Zeolita, 10 kg glistenjaka (EkstraHumus) i 100 grama Myoaktiv mikorize. Posle zatrpavanja, oko same sadnice smo bacili još 150 grama fosfornog đubriva i obilno smo polili da bi se zemlja slega. Sadnice su zaštićenje sa običnom fasaderskom mrežom koju skidamo u martu pre čepovanja i vraćamo sledeće zime.”   Mi u rasadniku Orah Lateral DOO se ozbiljno bavimo ovim poslom i pružamo 100% podršku i edukaciju svojim kupcima. Organizujemo im besplatni konsalting u vidu seminara i posete zasadima u Italiji. Rasadnik Orah Lateral, pored usluge podrivanja, uskoro nabavlja i trimer za mašinsko orezivanje oraha u zasadima svojih klijentata.   Sortu Chandler možemo da preporučujemo svojim klijentima samo ako se parcela nalazi u područjima tzv. "vinogradarskih regija". Pre toga detaljno analiziramo izveštaje najbližih mernih stanica Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHZS) za prethodnih 20 godina. Ove sadnice su proizvedene u Srbiji i imaće istu količinu hladnih sati zimskog mirovanja kao i prethodne 2 godine u rastilu, pa neće imati problema sa aklimatizacijom.
Više

Tulare, Elemir

Poluintenzivni zasad oraha vlasnika Miomira Boljanovića u Elemiru kod Zrenjanina. U jesen 2018. zasađene su 52 sadnice vodeće sorte Pieral Lara u drugoj vegetaciji. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Miomir je sredinom aprila 2021. uradio povijanje grana zbog formiranja kotlaste krune (tzv. “vaze”) i šalje nam nekoliko fotografija i kratak opis:   “Nekoliko fotografija iz Elemira sa poluintezivnog zasada sorte Pieral Lara u trećoj vegetaciji. Orezivanje, vezivanje i prva doza prihrane su zavrsenii prošle nedelje, kako šte nam i preporucili.”
Poluintenzivni zasad oraha vlasnika Miomira Boljanovića u Elemiru kod Zrenjanina. U jesen 2018. zasađene su 52 sadnice vodeće sorte Pieral Lara u drugoj vegetaciji. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Miomir je sredinom aprila 2021. uradio povijanje grana zbog formiranja kotlaste krune (tzv. “vaze”) i šalje nam nekoliko fotografija i kratak opis:   “Nekoliko fotografija iz Elemira sa poluintezivnog zasada sorte Pieral Lara u trećoj vegetaciji. Orezivanje, vezivanje i prva doza prihrane su zavrsenii prošle nedelje, kako šte nam i preporucili.”
Više
U okolini Vrnjačke Banje, Aleksandar Čkrebo je u martu 2019. podigao intenzivni zasad sa 74 sadnice oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara i 6 oprašivača (5 Franquette i 1 Rasna), na rastojanju 7x5 m na površini 33 ara. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Aleksandar nam piše:   “U pripremi, parcela je potpuno očišćena od korenja prethodnog šljivaka i okolnih bagrema, tri puta orana, 2 puta podrivena riperom. Rađena je hemijska analiza zemljišta. Bačeno je preko 30 t stajnjaka u kombinaciji sa 1200 kg krečnog materijala. Zaorano je Yara NPK đubrivo 16:27:7 zbog nedovoljne početne snabdevenosti fosforom. Dva puta je u jesen sejan stočni grašak koji je zaoravan u maju. Hemijska struktura je dosta popravljena. Humus je sa 2% sada oko 5%. pH vrednost je sa početnih 4 sada oko 6. Zemljište je sada sa dovoljno azota, fosfora i kalijuma. Pred sadnju su kopane rupe bagerom dimenzija 1x1x0,7 m zbog teškog smoničavog zemljišta. Na dno rupe je bačen 1 kg MAP 12:52 đubriva. Na same sadnice je dodato 5-10 kg glistenjaka, takođe je bačeno oko 1 kg zeolita (ZeoMin) i mikoriza na sam koren. Prilikom ručnog zatrpavanja, trudili smo se da tešku, smoničavu zemlju iz donjih slojeva ne vraćamo u rupu ili je ne vraćamo na sam mladi koren.   Sadnice su bile prve klase. Prijem sadnica je bio 100%. Krajem marta 2019. je izvršeno prekraćivanje sadnice na visinu 30-40cm. Pojavili su se problemi u maju i junu prve i druge godine kada je bilo mnogo kiša, razlog je što je zemljište sa visokim procentom gline pa se desio problem asfiksije korena kada se desetak biljaka osušilo. Ove godine u proleće sam uradio drenažne jarkove na polovini parcele da rešim problem viška vode. Neke biljke zbog toga su stagnirale u razvoju i dva ili tri puta čepovane, ali su ove godine izrasle do visine 2,5-3,0 metra.   Sve tri vegetacije je primenjivana kompletna hemijska zaštita, postavljeno je kap-po-kap zalivanje i zalivano je u sezoni maj – avgust kada nema kiša. U decembru je bacano Yara 9:12:25 đubrivo, u martu Yara Complex i KAN u četiri dela od aprila do jula. Prve i druge godine je polivano rastvorenim Slavolom i vodotopivim đubrivima. Prehranjuje se folijarno Slavolom, aminokiselinama, đubrivima, mikroelementima. Nakon sadnje sam takođe razbacivao stajnjak u decembru oko biljaka.   Sve tri godine sam imao zametnutih plodića koje sam skidao, druge godine na jačim sadnicama i do 30, treće oko 100 zametaka na boljim sadnicama. Ostavljeno je nešto roda treće godine, plod izuzetno krupan (gotovo sve preko 34mm u prečniku), boja jezgra uglavnom svetla, masa suvog ploda u proseku 15g, randman između 45 i 50%.   Sadnice koje su prve godine dovoljno izrasle (njih 27) ću ostaviti da rađaju u četvrtoj vegetaciji, ostalima ću skidati plod. Slike su sa početka i sa kraja 3. vegetacije.“   Aleksandre, svaka čast!
U okolini Vrnjačke Banje, Aleksandar Čkrebo je u martu 2019. podigao intenzivni zasad sa 74 sadnice oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara i 6 oprašivača (5 Franquette i 1 Rasna), na rastojanju 7x5 m na površini 33 ara. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Aleksandar nam piše:   “U pripremi, parcela je potpuno očišćena od korenja prethodnog šljivaka i okolnih bagrema, tri puta orana, 2 puta podrivena riperom. Rađena je hemijska analiza zemljišta. Bačeno je preko 30 t stajnjaka u kombinaciji sa 1200 kg krečnog materijala. Zaorano je Yara NPK đubrivo 16:27:7 zbog nedovoljne početne snabdevenosti fosforom. Dva puta je u jesen sejan stočni grašak koji je zaoravan u maju. Hemijska struktura je dosta popravljena. Humus je sa 2% sada oko 5%. pH vrednost je sa početnih 4 sada oko 6. Zemljište je sada sa dovoljno azota, fosfora i kalijuma. Pred sadnju su kopane rupe bagerom dimenzija 1x1x0,7 m zbog teškog smoničavog zemljišta. Na dno rupe je bačen 1 kg MAP 12:52 đubriva. Na same sadnice je dodato 5-10 kg glistenjaka, takođe je bačeno oko 1 kg zeolita (ZeoMin) i mikoriza na sam koren. Prilikom ručnog zatrpavanja, trudili smo se da tešku, smoničavu zemlju iz donjih slojeva ne vraćamo u rupu ili je ne vraćamo na sam mladi koren.   Sadnice su bile prve klase. Prijem sadnica je bio 100%. Krajem marta 2019. je izvršeno prekraćivanje sadnice na visinu 30-40cm. Pojavili su se problemi u maju i junu prve i druge godine kada je bilo mnogo kiša, razlog je što je zemljište sa visokim procentom gline pa se desio problem asfiksije korena kada se desetak biljaka osušilo. Ove godine u proleće sam uradio drenažne jarkove na polovini parcele da rešim problem viška vode. Neke biljke zbog toga su stagnirale u razvoju i dva ili tri puta čepovane, ali su ove godine izrasle do visine 2,5-3,0 metra.   Sve tri vegetacije je primenjivana kompletna hemijska zaštita, postavljeno je kap-po-kap zalivanje i zalivano je u sezoni maj – avgust kada nema kiša. U decembru je bacano Yara 9:12:25 đubrivo, u martu Yara Complex i KAN u četiri dela od aprila do jula. Prve i druge godine je polivano rastvorenim Slavolom i vodotopivim đubrivima. Prehranjuje se folijarno Slavolom, aminokiselinama, đubrivima, mikroelementima. Nakon sadnje sam takođe razbacivao stajnjak u decembru oko biljaka.   Sve tri godine sam imao zametnutih plodića koje sam skidao, druge godine na jačim sadnicama i do 30, treće oko 100 zametaka na boljim sadnicama. Ostavljeno je nešto roda treće godine, plod izuzetno krupan (gotovo sve preko 34mm u prečniku), boja jezgra uglavnom svetla, masa suvog ploda u proseku 15g, randman između 45 i 50%.   Sadnice koje su prve godine dovoljno izrasle (njih 27) ću ostaviti da rađaju u četvrtoj vegetaciji, ostalima ću skidati plod. Slike su sa početka i sa kraja 3. vegetacije.“   Aleksandre, svaka čast!
Više

Pieral Lara, Crepaja

Miloš Svirčev šalje fotografije sa sadnje novog zasada kalemljenog oraha. Sadnice je proizveo i isporučio rasadnik "Orah Lateral DOO". Izbor je pao na sortu Pieral Lara, jer bi popularna sorta Chandler, zbog kasnog završetka vegetacije, u uslovima oštrije kontinentalne klime Banata izmrzavala tokom hladnijih zima, kao što se to dešavalo u Rumuniji prethodnih godina. Chandler je preporučen samo za vinogradarsku zonu i nadmorske visine do 300 m.   "U mestu Crepaja, nedaleko od Pančeva, zasađeno je 200 sadnica lateralne sorte Pieral Lara i 13 oprašivača Franquette na površini 90 ari. Rastojanje 4x8 m. Odlične sadnice kupljene i posađene po uputstvima rasadnika Orah Lateral iz Stalaća. Zemljište je u početku bilo blago kiselo. Podriveno je na dubinu 80 cm, razbacano oko 4 t saturacionog mulja i 1 t kalijumove soli (KCl), a zatim duboko zaorano. Rupe su kopane rovokopačem na oko 80x60 cm. Probali smo kardanskom burgijom, ali pošto kiše nije bilo od jula meseca, nismo mogli da iskopamo. 14 osoba je za 3 h zasadilo sve sadnice, zahvaljujući unapred pripremljenim kesama koje su raspoređene pored svake rupe (četiri različite boje kesa pored svake rupe): MAP 12:52, mikoriza, glistenjak i zeolit, sto je u mnogome ubrzalo posao. Posle sadnje zaliveno je sa 50 litara vode po sadnici kako bi se suva zemlja dobro slegla i koren ne bi izmrzao zbog prodora hladnog vazduha tokom zime. Planira se postavljanje mrežice protiv glodara i raspoređivanje stajnjaka u vidu prstena oko sadnica".
Miloš Svirčev šalje fotografije sa sadnje novog zasada kalemljenog oraha. Sadnice je proizveo i isporučio rasadnik "Orah Lateral DOO". Izbor je pao na sortu Pieral Lara, jer bi popularna sorta Chandler, zbog kasnog završetka vegetacije, u uslovima oštrije kontinentalne klime Banata izmrzavala tokom hladnijih zima, kao što se to dešavalo u Rumuniji prethodnih godina. Chandler je preporučen samo za vinogradarsku zonu i nadmorske visine do 300 m.   "U mestu Crepaja, nedaleko od Pančeva, zasađeno je 200 sadnica lateralne sorte Pieral Lara i 13 oprašivača Franquette na površini 90 ari. Rastojanje 4x8 m. Odlične sadnice kupljene i posađene po uputstvima rasadnika Orah Lateral iz Stalaća. Zemljište je u početku bilo blago kiselo. Podriveno je na dubinu 80 cm, razbacano oko 4 t saturacionog mulja i 1 t kalijumove soli (KCl), a zatim duboko zaorano. Rupe su kopane rovokopačem na oko 80x60 cm. Probali smo kardanskom burgijom, ali pošto kiše nije bilo od jula meseca, nismo mogli da iskopamo. 14 osoba je za 3 h zasadilo sve sadnice, zahvaljujući unapred pripremljenim kesama koje su raspoređene pored svake rupe (četiri različite boje kesa pored svake rupe): MAP 12:52, mikoriza, glistenjak i zeolit, sto je u mnogome ubrzalo posao. Posle sadnje zaliveno je sa 50 litara vode po sadnici kako bi se suva zemlja dobro slegla i koren ne bi izmrzao zbog prodora hladnog vazduha tokom zime. Planira se postavljanje mrežice protiv glodara i raspoređivanje stajnjaka u vidu prstena oko sadnica".
Više

Pieral Lara, Zrenjanin

Andrijana i Ognjen Smiljković su krajem novembra, u Zrenjaninu, na parceli površine 3.64 ha podigli savremeni intenzivni zasad oraha. Ukupno 994 sadnice vodeće samooplodne sorte Pieral Lara i 78 sadnice rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x4.5m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Ognjen nam piše:   “Na parceli od 3,5 ha bio je bačen stajnjak i posejan ječam u 2018. Zemljište je dobrog sastava. Letos smo podrili, uzorali i nekoliko puta tanjirali kako bi bila zemlja što sitnija. Uz pomoć 10 iskusnih radnika 25.11. posadili smo sve sadnice. U rupe smo stavili glistenjak, zeolit i mikorizu. Dan kasnije smo zalili sadnice.“
Andrijana i Ognjen Smiljković su krajem novembra, u Zrenjaninu, na parceli površine 3.64 ha podigli savremeni intenzivni zasad oraha. Ukupno 994 sadnice vodeće samooplodne sorte Pieral Lara i 78 sadnice rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x4.5m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Ognjen nam piše:   “Na parceli od 3,5 ha bio je bačen stajnjak i posejan ječam u 2018. Zemljište je dobrog sastava. Letos smo podrili, uzorali i nekoliko puta tanjirali kako bi bila zemlja što sitnija. Uz pomoć 10 iskusnih radnika 25.11. posadili smo sve sadnice. U rupe smo stavili glistenjak, zeolit i mikorizu. Dan kasnije smo zalili sadnice.“
Više

Čendler, Aleksinac

U okolini Aleksinca, u selu Gornji Krupac na 405 m.n.v., Miloš Vojinović je u novembru 2020. podigao intenzivni zasad sa 70 sadnica oraha vodeće lateralne sorte Chandler i oprašivača Franquette, na rastojanju 7,5x5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Miloš nam piše:   “Evo kratkog opisa o pripremi zemljista i samoj sadnji: Prvo je odradjena analiza zemljista koja je pokazala zadovoljavajuće rezultate za sadnju oraha. I pored toga odlučio sam da parcelu dobro pripremim za sadnju tako da je dobila duboko i nekoliko plitkih oranja, zelenišno djubrenje grahoricom + ovsem, zaoravanje iste, sitnjenje i ravnjanje terena.  Rupe su kopane ručno 1x1 m širine i 1m dubine. Na dno rupe je ubačen pregoreli ovčiji stajnjak (kolica i po), zatim je stajnjak prekriven zemljom. Prilikom sadnje pobijeni su stubići, a onda je svaka sadnica dobila 2 kg zeolita, 10 l glistenjaka, mikorizu i hidrogel. Prilikom zatrpavanja svaki sloj zemlje je dobro ugažen kako ne bi imalo vazduha, tzv. vazdušnog čepa. Sadnice su bile dvogodišnje, prvoklasne, visine oko 2m, sa dobrim korenovim sistemom. Svaka sadnica je zalivena sa 40l vode. Okolo sadnica je napravljen prsten od zemlje kako bi se voda zadržavala. Stavljena je slama i mrežica kao zaštita od glodara.    Sve sadnice su čepovane krajem marta 2021 god. Prijem sadnica je bio 100%. Zahvaljujući preporukama šta i kako raditi od strane "Orah Lateral”-a, orasi su danas pred kraj prve vegetacije u dobroj kondiciji, bez oboljenja i nekih oštećenja. Visina svakog oraha je preko 2m (u proseku izmedju 2,20-3m). Navodnjavanje je bilo cisternom sa 40 l vode po sadnici na svakih 5-10 dana. Prestalo se sa navodnjavanjem 10. avgusta. Dobile su djubrenje KAN-om 27% u 4 doze po 200gr, par prihrana Slavolom preko korena i Wuksalom Super folijarno, kao i redovnu hemijsku zaštitu.    Ivane, hvala na dosadašnjoj saradnji i nadam se da ce moji orasi uz dalje vaše preporuke i moje posvećenosti nastaviti istim tempom kao do sada.“
U okolini Aleksinca, u selu Gornji Krupac na 405 m.n.v., Miloš Vojinović je u novembru 2020. podigao intenzivni zasad sa 70 sadnica oraha vodeće lateralne sorte Chandler i oprašivača Franquette, na rastojanju 7,5x5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Miloš nam piše:   “Evo kratkog opisa o pripremi zemljista i samoj sadnji: Prvo je odradjena analiza zemljista koja je pokazala zadovoljavajuće rezultate za sadnju oraha. I pored toga odlučio sam da parcelu dobro pripremim za sadnju tako da je dobila duboko i nekoliko plitkih oranja, zelenišno djubrenje grahoricom + ovsem, zaoravanje iste, sitnjenje i ravnjanje terena.  Rupe su kopane ručno 1x1 m širine i 1m dubine. Na dno rupe je ubačen pregoreli ovčiji stajnjak (kolica i po), zatim je stajnjak prekriven zemljom. Prilikom sadnje pobijeni su stubići, a onda je svaka sadnica dobila 2 kg zeolita, 10 l glistenjaka, mikorizu i hidrogel. Prilikom zatrpavanja svaki sloj zemlje je dobro ugažen kako ne bi imalo vazduha, tzv. vazdušnog čepa. Sadnice su bile dvogodišnje, prvoklasne, visine oko 2m, sa dobrim korenovim sistemom. Svaka sadnica je zalivena sa 40l vode. Okolo sadnica je napravljen prsten od zemlje kako bi se voda zadržavala. Stavljena je slama i mrežica kao zaštita od glodara.    Sve sadnice su čepovane krajem marta 2021 god. Prijem sadnica je bio 100%. Zahvaljujući preporukama šta i kako raditi od strane "Orah Lateral”-a, orasi su danas pred kraj prve vegetacije u dobroj kondiciji, bez oboljenja i nekih oštećenja. Visina svakog oraha je preko 2m (u proseku izmedju 2,20-3m). Navodnjavanje je bilo cisternom sa 40 l vode po sadnici na svakih 5-10 dana. Prestalo se sa navodnjavanjem 10. avgusta. Dobile su djubrenje KAN-om 27% u 4 doze po 200gr, par prihrana Slavolom preko korena i Wuksalom Super folijarno, kao i redovnu hemijsku zaštitu.    Ivane, hvala na dosadašnjoj saradnji i nadam se da ce moji orasi uz dalje vaše preporuke i moje posvećenosti nastaviti istim tempom kao do sada.“
Više

Tulare, Kikinda

U Velikom Banatskom Selu kod Kikinde je u jesen 2019., na površini od 2 ha, podignut intenzivni zasad oraha sa 394 sadnice vodeće samooprašive lateralne sorte Tulare i 12 rezervnih oprašivača sorte Franquette, na rastojanju 7x7m. Sadnice "made in Srbija", obezbedio je rasadnik Orah Lateral DOO.
U Velikom Banatskom Selu kod Kikinde je u jesen 2019., na površini od 2 ha, podignut intenzivni zasad oraha sa 394 sadnice vodeće samooprašive lateralne sorte Tulare i 12 rezervnih oprašivača sorte Franquette, na rastojanju 7x7m. Sadnice "made in Srbija", obezbedio je rasadnik Orah Lateral DOO.
Više

Pieral Lara, Foča

Naše sadnice za novi intenzivni zasad oraha Sanele i Aziza Hasanbegovića u okolini Foče (BiH), podignut u novembru 2018. Ukupno 248 oraha sorte Pieral Lara i 22 rezervna oprašivača selekcije Rasna. Pieral Lara, visokorodna lateralna sorta koja daje izuzetno krupne plodove (preko 70% u extra klasi, prečnika preko 34 mm). Popularna je u Evropi zbog svoje kratke vegetacije - počinje par nedelja posle Chandlera, a završava par nedelja ranije, čime izbegava izmrzavanje u zonama sa hladnijom klimom i na većim nadmorskim visinama. Zbog tih karakteristika, poslednjih desetak godina vrlo je popularna u intenzivnim, ali i ekstenzivnim zasadima oraha u severnoj Italiji ispod Alpa, Švajcarskoj, Francuskoj, pa čak i Slovačkoj ili Moldaviji.   Agronom Radoje Kiperović piše u vreme sadnje: "Подижемо први интензивни засад од 2 ha ораха на подручју фочанске регије, на специфичном микролокалитету у подгорини Вучева 680-700 м н.в. Главна сорта ЛАРА (Pieral) а опрашивач Расна. Саднице из расадника "Орах Латерал'' - Сталаћ, Србија, једини могући избор са аспекта сортне актуелности, генетске чистоће материјала као и фитосанитарне исправности." Aziza Hasanbegović nam javlja u maju 2019.: “Pozdrav Ivane, samo da ti javimo da su se sve sadnice primile, njih 270 kom. Sve su sadnice sađene, čepovane i tretirane po uputama agronoma Radoja Kiperovića. Slikano juče, 18. maja 2019. Hvala srdačan pozdrav!”  
Naše sadnice za novi intenzivni zasad oraha Sanele i Aziza Hasanbegovića u okolini Foče (BiH), podignut u novembru 2018. Ukupno 248 oraha sorte Pieral Lara i 22 rezervna oprašivača selekcije Rasna. Pieral Lara, visokorodna lateralna sorta koja daje izuzetno krupne plodove (preko 70% u extra klasi, prečnika preko 34 mm). Popularna je u Evropi zbog svoje kratke vegetacije - počinje par nedelja posle Chandlera, a završava par nedelja ranije, čime izbegava izmrzavanje u zonama sa hladnijom klimom i na većim nadmorskim visinama. Zbog tih karakteristika, poslednjih desetak godina vrlo je popularna u intenzivnim, ali i ekstenzivnim zasadima oraha u severnoj Italiji ispod Alpa, Švajcarskoj, Francuskoj, pa čak i Slovačkoj ili Moldaviji.   Agronom Radoje Kiperović piše u vreme sadnje: "Подижемо први интензивни засад од 2 ha ораха на подручју фочанске регије, на специфичном микролокалитету у подгорини Вучева 680-700 м н.в. Главна сорта ЛАРА (Pieral) а опрашивач Расна. Саднице из расадника "Орах Латерал'' - Сталаћ, Србија, једини могући избор са аспекта сортне актуелности, генетске чистоће материјала као и фитосанитарне исправности." Aziza Hasanbegović nam javlja u maju 2019.: “Pozdrav Ivane, samo da ti javimo da su se sve sadnice primile, njih 270 kom. Sve su sadnice sađene, čepovane i tretirane po uputama agronoma Radoja Kiperovića. Slikano juče, 18. maja 2019. Hvala srdačan pozdrav!”  
Više

Čendler, Negotin

Ivica Mihajlović je u decembru 2018, u okolini Negotina, zasadio 85 sadnica oraha sorte Chandler plus 10% oprašivača Franquette, na rastojanju 8x4m. Sadnice dobro napreduju. Sve agrotehničke mere i hemijska zastita izvrseni po našem upustvu. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Ivica Mihajlović je u decembru 2018, u okolini Negotina, zasadio 85 sadnica oraha sorte Chandler plus 10% oprašivača Franquette, na rastojanju 8x4m. Sadnice dobro napreduju. Sve agrotehničke mere i hemijska zastita izvrseni po našem upustvu. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Više

Pieral Lara, G.Milanovac

Porodica Rosić je u selu Brezna, u okolini Gornjeg Milanovca, podigla zasad oraha po svim pravilima organske tehnologije uzgoja, na nekoliko parcela ukupne površine 25 ha. U pitanju je lateralna sorta Pieral Lara i oprašivač Franquette. Sadnja je obavljena u dve uzastopne godine - prvi deo na 12 ha u decembru 2020.g., a drugi na 13 ha početkom aprila 2022.g. Prijem sadnica je 99%. Rastojanje 8x4 m. Sadnice i konsalting je obezbedio rasadnik Orah Lateral DOO.
Porodica Rosić je u selu Brezna, u okolini Gornjeg Milanovca, podigla zasad oraha po svim pravilima organske tehnologije uzgoja, na nekoliko parcela ukupne površine 25 ha. U pitanju je lateralna sorta Pieral Lara i oprašivač Franquette. Sadnja je obavljena u dve uzastopne godine - prvi deo na 12 ha u decembru 2020.g., a drugi na 13 ha početkom aprila 2022.g. Prijem sadnica je 99%. Rastojanje 8x4 m. Sadnice i konsalting je obezbedio rasadnik Orah Lateral DOO.
Više

Pieral Lara, Alibunar

Aleksandar Milić je krajem novembra 2021. godine, na praceli površine 1 ha u Janošiku kod Alibunara, zasadio 240 sadnica oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara i 20 oprašivača Franquette, na rastojanju 7x4,5m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Aleksandar Milić je krajem novembra 2021. godine, na praceli površine 1 ha u Janošiku kod Alibunara, zasadio 240 sadnica oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara i 20 oprašivača Franquette, na rastojanju 7x4,5m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Više
Dragan Petrović je, na praceli u selu Vrhpolje kod Ljubovije, u decembru 2018. zasadio 105 sadnica oraha lateralne sorte Chandler, 2 Tulare, 2 Pieral Lare i 12 oprašivača Franquette, na rastojanju 10x5m. U jesen 2019. Je zasadjeno još 165 sadnica sorte Pieral Lara. Sadnice dobro napreduju. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Dragan Petrović je, na praceli u selu Vrhpolje kod Ljubovije, u decembru 2018. zasadio 105 sadnica oraha lateralne sorte Chandler, 2 Tulare, 2 Pieral Lare i 12 oprašivača Franquette, na rastojanju 10x5m. U jesen 2019. Je zasadjeno još 165 sadnica sorte Pieral Lara. Sadnice dobro napreduju. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Više

Pieral Lara, Pirot

Jasmina Krstić je u decembru 2020, na praceli površine 2 ha u okolini Pirota, zasadila 481 sadnicu oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara plus 25 oprašivača Franquette, na rastojanju 8x4m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Jasmina Krstić je u decembru 2020, na praceli površine 2 ha u okolini Pirota, zasadila 481 sadnicu oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara plus 25 oprašivača Franquette, na rastojanju 8x4m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Više

Čendler, Lajkovac

U okolini Lajkovca, Marko Protić je u jesen 2020. podigao poluintenzivni zasad sa 30 sadnica oraha vodeće lateralne sorte Chandler i oprašivača Franquette, na rastojanju 12x12 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
U okolini Lajkovca, Marko Protić je u jesen 2020. podigao poluintenzivni zasad sa 30 sadnica oraha vodeće lateralne sorte Chandler i oprašivača Franquette, na rastojanju 12x12 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Više

Čendler, Irig

Oliver Stojanović je u Irigu, na parceli površine 1,42 ha, podigao intenzivni zasad oraha lateralnog tipa rodnosti. Ukupno 387 sadnica vodeće sorte Chandler i 18 sadnica oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x4,5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. 
Oliver Stojanović je u Irigu, na parceli površine 1,42 ha, podigao intenzivni zasad oraha lateralnog tipa rodnosti. Ukupno 387 sadnica vodeće sorte Chandler i 18 sadnica oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x4,5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. 
Više
Stevan Mesarović iz Amajlija kod Bijeljine (BiH), zasdio je krajem marta 190 sadnica oraha sorte Pieral Lara. Prijem je 97% i sadnice dobro napreduju, uprkos sušnom proleću, jer su odmah dobile sistem za polivanje. Uz pravilnu negu, obilno polivanje i dobro zemljište u Semberiji, već su dostigle 1,4m nakon čepovanja u julu 2022, a čak 3 m do jeseni. Deo zasada je bio istovremeno zasađen tzv. "turskim orahom", koji je pri istim uslovima nege dostigao svega polovinu visine naših sadnica Lare. Stevan je ozbiljan stučnjak za poljoprivredu i zastupnik veštačkih đubriva Yara za Balkan. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.  
Stevan Mesarović iz Amajlija kod Bijeljine (BiH), zasdio je krajem marta 190 sadnica oraha sorte Pieral Lara. Prijem je 97% i sadnice dobro napreduju, uprkos sušnom proleću, jer su odmah dobile sistem za polivanje. Uz pravilnu negu, obilno polivanje i dobro zemljište u Semberiji, već su dostigle 1,4m nakon čepovanja u julu 2022, a čak 3 m do jeseni. Deo zasada je bio istovremeno zasađen tzv. "turskim orahom", koji je pri istim uslovima nege dostigao svega polovinu visine naših sadnica Lare. Stevan je ozbiljan stučnjak za poljoprivredu i zastupnik veštačkih đubriva Yara za Balkan. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.  
Više

Čendler, Irig

Andreja i Vidosava Petrović su u februaru 2022, na praceli površine 1,2 ha u Vrdniku kod Iriga, zasadili 256 sadnica oraha vodeće lateralne sorte Chandler i 16 oprašivača Franquette, na rastojanju 8x4,5m. Od toga se nisu se primile samo dve sadnice, tj. prijem je veći od 99%. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Andreja i Vidosava Petrović su u februaru 2022, na praceli površine 1,2 ha u Vrdniku kod Iriga, zasadili 256 sadnica oraha vodeće lateralne sorte Chandler i 16 oprašivača Franquette, na rastojanju 8x4,5m. Od toga se nisu se primile samo dve sadnice, tj. prijem je veći od 99%. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Više

Pieral Lara, Bečej

Atila Deak iz Bečeja zasadio je u decembru 2019.,  na površini 3 ha, ukuno 880 sadnica oraha lateralne sorte Pieral Lara i 51 oprašivač Franquette.
Atila Deak iz Bečeja zasadio je u decembru 2019.,  na površini 3 ha, ukuno 880 sadnica oraha lateralne sorte Pieral Lara i 51 oprašivač Franquette.
Više

Pieral Lara, Doboj

Na posedu Zorana Radonjića u Malom Prnjavoru kod Doboja (BiH), na površini 1,5 ha posađena druga faza zasada, sa 100 sadnica lateralne sorte Pieral Lara i rezervnih oprašivača sorti Franquette i Rasna. Prvi deo zasada sa 170 sadnica je podignut 2019. godine. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Na posedu Zorana Radonjića u Malom Prnjavoru kod Doboja (BiH), na površini 1,5 ha posađena druga faza zasada, sa 100 sadnica lateralne sorte Pieral Lara i rezervnih oprašivača sorti Franquette i Rasna. Prvi deo zasada sa 170 sadnica je podignut 2019. godine. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Više

Pieral Lara, Surčin

Na posedu Gorana Jeli u Surčinu, na površini 6 ha zasnovan mladi intenzivni zasad oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara i rezervnih oprašivača sorte Franquette, na rastojanju 7x5 m. Izvršene su sve analize zemljišta i potrebne korekcije. Parcela je pripremljena po svim uputstvima, sa sistemeom za navodnjavanje koga napajaju solarni paneli. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Na posedu Gorana Jeli u Surčinu, na površini 6 ha zasnovan mladi intenzivni zasad oraha vodeće lateralne sorte Pieral Lara i rezervnih oprašivača sorte Franquette, na rastojanju 7x5 m. Izvršene su sve analize zemljišta i potrebne korekcije. Parcela je pripremljena po svim uputstvima, sa sistemeom za navodnjavanje koga napajaju solarni paneli. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Više

Peral Lara, Sombor

U Bačkom Bregu kod Sombora, Magdalena i Josip Tucakov su u jesen 2018. na površini od 1,15 hektara zasadili 331 sadnice oraha vodeće lateralne sorte Peral Lara i 22 rezervna oprašivača sorte Franquette, na rastojanju 7x4,5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
U Bačkom Bregu kod Sombora, Magdalena i Josip Tucakov su u jesen 2018. na površini od 1,15 hektara zasadili 331 sadnice oraha vodeće lateralne sorte Peral Lara i 22 rezervna oprašivača sorte Franquette, na rastojanju 7x4,5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Više

Pieral Lara, Kragujevac

U Beloševcu kod Kragujevca, Ranko Škrkić je ovih dana na površini 1,27 hektara zasadio 90 sadnica vodeće lateralne sorte Pieral Lara na rastojanju 12 m. Ranko nam šalje nekoliko fotografija i opis sadnje:   «Помаже Бог! Парцелу, која се налази у Белошевцу код Крагуевца, сам после заоравања граорице, обрадио рото дрљачом и доста добро поравнао парцелу. Пошто само се променили почетну идеjу са интезивног на полуинтезивни засад, самим тим и мањи број садница смо посадили - укупно 90 комада (от чега 11 опрашивача) на растојању 12 м, у троугаоном распореду. Редове и растојање су нам размерили геометри, а све по проjекту стручног тима "Орах Латерал". Посе подривања парцеле смо прступили копању рупа машинским путем, бургијом ø 50. Након тога смо приступили садњи садница по упутству наших стучних консултаната "Орах Латерал". За сада смо задовољи сарадњом, а надам се да ће тако биту и у будућности. Надам се да ће уз наш рад, дати Бог и добар напредак, а после и добар род. С Богом вазда били на многаја љета.»
U Beloševcu kod Kragujevca, Ranko Škrkić je ovih dana na površini 1,27 hektara zasadio 90 sadnica vodeće lateralne sorte Pieral Lara na rastojanju 12 m. Ranko nam šalje nekoliko fotografija i opis sadnje:   «Помаже Бог! Парцелу, која се налази у Белошевцу код Крагуевца, сам после заоравања граорице, обрадио рото дрљачом и доста добро поравнао парцелу. Пошто само се променили почетну идеjу са интезивног на полуинтезивни засад, самим тим и мањи број садница смо посадили - укупно 90 комада (от чега 11 опрашивача) на растојању 12 м, у троугаоном распореду. Редове и растојање су нам размерили геометри, а све по проjекту стручног тима "Орах Латерал". Посе подривања парцеле смо прступили копању рупа машинским путем, бургијом ø 50. Након тога смо приступили садњи садница по упутству наших стучних консултаната "Орах Латерал". За сада смо задовољи сарадњом, а надам се да ће тако биту и у будућности. Надам се да ће уз наш рад, дати Бог и добар напредак, а после и добар род. С Богом вазда били на многаја љета.»
Više

Pieral Lara, Šabac

U Jaloviku kod Šapca, Mladen Filipović je u decembru 2020. na površini od jednog hektara zasadio 257 sadnica oraha - 244 komada vodeće lateralne sorte Peral Lara i 13 rezervnih oprašivača Franquette, na rastojanju 8x4 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
U Jaloviku kod Šapca, Mladen Filipović je u decembru 2020. na površini od jednog hektara zasadio 257 sadnica oraha - 244 komada vodeće lateralne sorte Peral Lara i 13 rezervnih oprašivača Franquette, na rastojanju 8x4 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.
Više

Pieral Lara, Zrenjanin

U banatskom mestu Čestereg, Daniel Drča je početkom decembra zasadio 279 sadnica lateralne sorte Pieral Lara i 18 oprašivača Franquette na rastojanju 7x4,5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Danijel nam šalje par informacija o pripremi i sadnji:   ”Pripreme za sadnju: podrivanje avgust, oranje oktobar, roto drljača novembar, kao i bušenje rupa, sadnja 05.-06.12. U rupe stavljen stajnjak, pa zemlja, sadnica, startno organsko đubrivo, zeolit, mikoriza. Zatrpano, ugaženo i zaliveni sa 50 litara vode. Zasađeno glavne sorta Lara 279 komada i oprašivača Franket 18 komada. Pozdrav!”
U banatskom mestu Čestereg, Daniel Drča je početkom decembra zasadio 279 sadnica lateralne sorte Pieral Lara i 18 oprašivača Franquette na rastojanju 7x4,5 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Danijel nam šalje par informacija o pripremi i sadnji:   ”Pripreme za sadnju: podrivanje avgust, oranje oktobar, roto drljača novembar, kao i bušenje rupa, sadnja 05.-06.12. U rupe stavljen stajnjak, pa zemlja, sadnica, startno organsko đubrivo, zeolit, mikoriza. Zatrpano, ugaženo i zaliveni sa 50 litara vode. Zasađeno glavne sorta Lara 279 komada i oprašivača Franket 18 komada. Pozdrav!”
Više
U zasadu oraha u vlasništvu Jovana Kitića, u okolini Kragujevca, na površini 1,4 ha je zasađeno 221 kom. vodeće lateralne sorte Pieral Lara, 20 kom. oprašivača Franquette i 100 komada sadnica višnje. Višnje su tu ne u međuredu, a po odluci vlasnika, radi distanciranja od suseda. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Jovan je ovih dana skinuo rezervni i ostavio jači izdanak kao novog lidera, skinuo travu sa parcele i podelio sa nama svoja iskustva oko pripreme i sadnje:   “Podrivanje zemljišta je urađeno u leto 2018 godine, a tek kasno u jesen je poravnano i plitko uzorano. U jesen 2019 god. je rastureno 30-35 t ovčijeg đubriva, oko 6.5 t kalcijum karbonata i oko 500 kg veštackog đubriva. Sve je to zatanjirano teškom vučenom tanjiračom. Rupe su kopane traktorskom burgijom ø 400 i proširene ručno do prečnika 600 mm i više. Orah je zasađen sa razmakom 8 m red od reda, a u redu je razmak je 6 m. Na dno rupe je ubačeno dobro pregorelo stajsko đubrivo, pa prekriveno zemljom. Sadnice su sađene 24. novembra, uz koren sadnica dodata supena kašika mikorize i oko 150 gr veštačkog đubriva izmešanog sa zemljom. Dan kasnije sadnice su zalivene sa 20-25 litara vode. Pored ovih radnji, sadnice su još zaštićene zaštitnom mrežicom.   Tokom proleća su ispoštovani svi saveti koje smo čuli na pokaznom savetovanju krajem februara. Na fotografijama možete videti stanje zasada na dan 02.07.2020. god. Dan pre fotografisanja vršeno je freziranje traktorskom frezom, posle obilnih kisa koje su uzrokovale obilan rast trave. Većinom sadnica sam lično vrlo zadovoljan, međutim ima oko 20% onih koje imaju manji prirast i mali broj sadnica koje se nisu primile.”   
U zasadu oraha u vlasništvu Jovana Kitića, u okolini Kragujevca, na površini 1,4 ha je zasađeno 221 kom. vodeće lateralne sorte Pieral Lara, 20 kom. oprašivača Franquette i 100 komada sadnica višnje. Višnje su tu ne u međuredu, a po odluci vlasnika, radi distanciranja od suseda. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Jovan je ovih dana skinuo rezervni i ostavio jači izdanak kao novog lidera, skinuo travu sa parcele i podelio sa nama svoja iskustva oko pripreme i sadnje:   “Podrivanje zemljišta je urađeno u leto 2018 godine, a tek kasno u jesen je poravnano i plitko uzorano. U jesen 2019 god. je rastureno 30-35 t ovčijeg đubriva, oko 6.5 t kalcijum karbonata i oko 500 kg veštackog đubriva. Sve je to zatanjirano teškom vučenom tanjiračom. Rupe su kopane traktorskom burgijom ø 400 i proširene ručno do prečnika 600 mm i više. Orah je zasađen sa razmakom 8 m red od reda, a u redu je razmak je 6 m. Na dno rupe je ubačeno dobro pregorelo stajsko đubrivo, pa prekriveno zemljom. Sadnice su sađene 24. novembra, uz koren sadnica dodata supena kašika mikorize i oko 150 gr veštačkog đubriva izmešanog sa zemljom. Dan kasnije sadnice su zalivene sa 20-25 litara vode. Pored ovih radnji, sadnice su još zaštićene zaštitnom mrežicom.   Tokom proleća su ispoštovani svi saveti koje smo čuli na pokaznom savetovanju krajem februara. Na fotografijama možete videti stanje zasada na dan 02.07.2020. god. Dan pre fotografisanja vršeno je freziranje traktorskom frezom, posle obilnih kisa koje su uzrokovale obilan rast trave. Većinom sadnica sam lično vrlo zadovoljan, međutim ima oko 20% onih koje imaju manji prirast i mali broj sadnica koje se nisu primile.”   
Više

Peral Lara, Požarevac

Ivica Milenković je u proleće 2020. u Kličevcu (da, to je mesto gde je pre 100 godina pronadjen čuveni “Kličevački idol” iz perioda vinčanske kulture) kod Požarevca, na parceli površine 3,7 ha, podigao intenzivni zasad oraha lateralnog tipa rodnosti. Ukupno 1000 sadnica vodeće samooplodne sorte Peral Lara i 100 sadnica rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x4,5 m.
Ivica Milenković je u proleće 2020. u Kličevcu (da, to je mesto gde je pre 100 godina pronadjen čuveni “Kličevački idol” iz perioda vinčanske kulture) kod Požarevca, na parceli površine 3,7 ha, podigao intenzivni zasad oraha lateralnog tipa rodnosti. Ukupno 1000 sadnica vodeće samooplodne sorte Peral Lara i 100 sadnica rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x4,5 m.
Više

Tulare, Obrenovac

Nenad Stević je ove zime u okolini Obrenovca, na parceli površine 75 ari, podigao intenzivni zasad oraha lateralnog tipa rodnosti. Ukupno 111 sadnica vodeće samooplodne sorte Tulare i 7 sadnica rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x7 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Nenad nam piše: “Malo i ja da se pohvalim vašim i našim radom na skromnom zasadu sorte Tulare u Stublinama kod Obrenovca. Priprema zemljišta i postupak sadnje urađen kompletno prema vašim parametrima. Sadnice za sad deluju zadovoljno kao i mi. Hvala još jednom na podršci i čujemo se za smernice vezano za čepovanje.”   Neka je sa srećom Nenade!
Nenad Stević je ove zime u okolini Obrenovca, na parceli površine 75 ari, podigao intenzivni zasad oraha lateralnog tipa rodnosti. Ukupno 111 sadnica vodeće samooplodne sorte Tulare i 7 sadnica rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 7x7 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Nenad nam piše: “Malo i ja da se pohvalim vašim i našim radom na skromnom zasadu sorte Tulare u Stublinama kod Obrenovca. Priprema zemljišta i postupak sadnje urađen kompletno prema vašim parametrima. Sadnice za sad deluju zadovoljno kao i mi. Hvala još jednom na podršci i čujemo se za smernice vezano za čepovanje.”   Neka je sa srećom Nenade!
Više

Pieral Lara, Lazarevac

Darko Terzić, Željko i Branko Tašić su u okolini Lazarevca, na parcelama površine 1,56 ha, podigli intenzivne zasade oraha. Ukupno 344 sadnica vodeće samooplodne sorte Pieral Lara i 18 sadnica rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 8x4 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Branko nam piše: “Obe njive su tretirane prema uputstvima koja ste nam dali na ranijim seminarima. Ukratko, zemljište je ispitivano, orano, tretirano krečnjakom radi dvođenja pH vrednosti u optimalnu zonu, đubreno odgovarajućim količinama kalijum-hlorida, fosfora i azota, prethodno prirodno zelenišno đubreno zoravanjem grahorice. Nakon toga, obavljeno je podrivanje (cca 70 cm dubine). Rupe su iskopane kardanskom burgijom, obrađene ručno radi eliminisanja efekta saksije. Tokom sadnje, uz svaku sadnicu je dodato cca 10 g mikorize, 2 kg zeolita, 5 litara stajnjaka i 2 kg MAP-a. Posle sadnje, svaka sadnica je zalivena sa 50+ litara vode (kod Darka i mnogo više). Sadnja je na njivi kod Željka i mene trajala ukupno osam dana (ekipe 3-4 radnika, 362 sadnice na oko1,3 ha), a kod Darka tri dana (ekipe 4-6 ljudi, 195 sadnica na oko 1 ha).”
Darko Terzić, Željko i Branko Tašić su u okolini Lazarevca, na parcelama površine 1,56 ha, podigli intenzivne zasade oraha. Ukupno 344 sadnica vodeće samooplodne sorte Pieral Lara i 18 sadnica rezervnog oprašivača Franquette je posađeno na rastojanju 8x4 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Branko nam piše: “Obe njive su tretirane prema uputstvima koja ste nam dali na ranijim seminarima. Ukratko, zemljište je ispitivano, orano, tretirano krečnjakom radi dvođenja pH vrednosti u optimalnu zonu, đubreno odgovarajućim količinama kalijum-hlorida, fosfora i azota, prethodno prirodno zelenišno đubreno zoravanjem grahorice. Nakon toga, obavljeno je podrivanje (cca 70 cm dubine). Rupe su iskopane kardanskom burgijom, obrađene ručno radi eliminisanja efekta saksije. Tokom sadnje, uz svaku sadnicu je dodato cca 10 g mikorize, 2 kg zeolita, 5 litara stajnjaka i 2 kg MAP-a. Posle sadnje, svaka sadnica je zalivena sa 50+ litara vode (kod Darka i mnogo više). Sadnja je na njivi kod Željka i mene trajala ukupno osam dana (ekipe 3-4 radnika, 362 sadnice na oko1,3 ha), a kod Darka tri dana (ekipe 4-6 ljudi, 195 sadnica na oko 1 ha).”
Više

Čendler, Titel

Vasa Pajić, vlasnik jednog od većih zasada oraha u Srbiji, krenuo je sa krčenjem starog zasada oraha podignutog pre 30 godina u Titelu, i zamenom na nove lateralne sorte oraha. Zasađene su sadnice oraha Chandler i oprašivača Franquette.
Vasa Pajić, vlasnik jednog od većih zasada oraha u Srbiji, krenuo je sa krčenjem starog zasada oraha podignutog pre 30 godina u Titelu, i zamenom na nove lateralne sorte oraha. Zasađene su sadnice oraha Chandler i oprašivača Franquette.
Više

Čendler, Despotovac

U Medvedji kod Despotovca, na površini 0,40 ha, Miloš Dimitrijević je u jesen 2019. zasadio 36 sadnica vodeće lateralne sorte Chandler i 4 oprašivača Franquette na rastojanju 7x7 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Miloš nam šalje nekoliko fotografija zasada u prvoj vegetaciji:   “Pre same sadnje oraha vrlo je bitno pripremiti parcelu i zemljište. Ono što sam ja radio je sledeće: tarupiranje korova i trave, krčenje terena, duboko oranje, plitko oranje, tanjiranje i vlačenje. Parcela je kompletno ogradjena i zaštićena od divljači. Struktura zemlje mi je odlična i nisam morao ništa posebno da popravljam, ali sam ipak dodao stajnjak tokom oranja. Zatim mašinsko kopanje rupa traktorskom burgijom. Da bi se bolje razvio koren oraha ašovom smo ručno učetvrtali rupe, dimenzije su bile 1x1x1 m, zatim je ubačen stajnjak. Ono što je takodje vrlo bitno je odabir sorte oraha i kvaliteta sadnica, što sam u rasadniku Orah Lateral i našao. Jesenja sadnja je u pitanju. Na parceli od 40 ari posadio sam 40 sadnica oraha Chandler i ostalo mi je mesta za još 30 komada koje ću sada u toku jeseni posaditi. Svih 40 su se primili, s tim što su 10-tak nešto nižeg rasta pa ću ih čepovati sledeće godine. Formiranje stabla i prskanje sam obavljao po uputstvima rasadnika. Polevao sam crevom jednom nedeljno sa nekih 50 litara po sadnici, ali ću sledeće godine uvesti sistem kap po kap, jer je dosta efikasnije i daje bolje rezultate po iskustvima kolega.“
U Medvedji kod Despotovca, na površini 0,40 ha, Miloš Dimitrijević je u jesen 2019. zasadio 36 sadnica vodeće lateralne sorte Chandler i 4 oprašivača Franquette na rastojanju 7x7 m. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Miloš nam šalje nekoliko fotografija zasada u prvoj vegetaciji:   “Pre same sadnje oraha vrlo je bitno pripremiti parcelu i zemljište. Ono što sam ja radio je sledeće: tarupiranje korova i trave, krčenje terena, duboko oranje, plitko oranje, tanjiranje i vlačenje. Parcela je kompletno ogradjena i zaštićena od divljači. Struktura zemlje mi je odlična i nisam morao ništa posebno da popravljam, ali sam ipak dodao stajnjak tokom oranja. Zatim mašinsko kopanje rupa traktorskom burgijom. Da bi se bolje razvio koren oraha ašovom smo ručno učetvrtali rupe, dimenzije su bile 1x1x1 m, zatim je ubačen stajnjak. Ono što je takodje vrlo bitno je odabir sorte oraha i kvaliteta sadnica, što sam u rasadniku Orah Lateral i našao. Jesenja sadnja je u pitanju. Na parceli od 40 ari posadio sam 40 sadnica oraha Chandler i ostalo mi je mesta za još 30 komada koje ću sada u toku jeseni posaditi. Svih 40 su se primili, s tim što su 10-tak nešto nižeg rasta pa ću ih čepovati sledeće godine. Formiranje stabla i prskanje sam obavljao po uputstvima rasadnika. Polevao sam crevom jednom nedeljno sa nekih 50 litara po sadnici, ali ću sledeće godine uvesti sistem kap po kap, jer je dosta efikasnije i daje bolje rezultate po iskustvima kolega.“
Više

Pieral Lara, Kragujevac

Nemanja Jovičić je krajem novembra 2019. u selu Cvetojevac kod Kragujevca, na parceli površine 3 ha posadio intenzivni zasad oraha lateralnog tipa. Ukupno 763 sadnice, od čega 725 vodeće sorte Pieral Lara i 38 oprašivača Franquette. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Nemanja nam piše o svojim iskustvima:   „Prva aktivnost pre planiranja bilo kakve sadnje je bilo bušenje i opremenja bunara, gde se na 110 m dubine dobila izdašnost od 2l /s što se ispostavlja kao zadovoljavajuća količina vode za 3 ha. Na parcelu je dovedena struja i postavljena ograda. Nakon urađene analize zemljišta, posađena je ozima graorica kao vid zelenišnog đubrenja. Pošto je u proleće skinuta i zaorana graorica, na bazi analize zemljišta i preporuka stručnjaka iz rasadnika Orah Lateral je bačeno 1 t/ha kalka CaCo3, 200 kg/ha MAP i 100kg/ha KCl. Sve navedene radnje dovode do savršenog balansiranja količine organske materije, minerala i pH vrednosti zemljišta. Tokom leta je izvršena mehanička priprema zemljišta podrivanjem na 70 cm dubine i oranjem na 50 cm dubine, kao i tanjiranje i drljanje u cilju ravnanja zemljišta. Izbušene su rupe prečnika 45 cm i dubine 60 cm u koje su prilikom sadnje stavljani MAP na dno rupe, glistenjak, zeolit i mikoriza u cilju što boljeg prijema i intenzivnijeg rasta sadnica nakon buđenja vegetacije u proleće 2020. Stopa prijema sadnica je 98%. Prilikom pripreme, sadnje i kasnije održavanja voćnjaka je potpuno ispoštovana preporučena tehnologija rasadnika Orah Lataral. Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjom saradnjom. Sve preporuke za Ivana i Orah Lateral u željnom iščekivanju prvog roda za 3-4 godine, kao i planiranog proširanja površine pod orahom lateralnog tipa.“
Nemanja Jovičić je krajem novembra 2019. u selu Cvetojevac kod Kragujevca, na parceli površine 3 ha posadio intenzivni zasad oraha lateralnog tipa. Ukupno 763 sadnice, od čega 725 vodeće sorte Pieral Lara i 38 oprašivača Franquette. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Nemanja nam piše o svojim iskustvima:   „Prva aktivnost pre planiranja bilo kakve sadnje je bilo bušenje i opremenja bunara, gde se na 110 m dubine dobila izdašnost od 2l /s što se ispostavlja kao zadovoljavajuća količina vode za 3 ha. Na parcelu je dovedena struja i postavljena ograda. Nakon urađene analize zemljišta, posađena je ozima graorica kao vid zelenišnog đubrenja. Pošto je u proleće skinuta i zaorana graorica, na bazi analize zemljišta i preporuka stručnjaka iz rasadnika Orah Lateral je bačeno 1 t/ha kalka CaCo3, 200 kg/ha MAP i 100kg/ha KCl. Sve navedene radnje dovode do savršenog balansiranja količine organske materije, minerala i pH vrednosti zemljišta. Tokom leta je izvršena mehanička priprema zemljišta podrivanjem na 70 cm dubine i oranjem na 50 cm dubine, kao i tanjiranje i drljanje u cilju ravnanja zemljišta. Izbušene su rupe prečnika 45 cm i dubine 60 cm u koje su prilikom sadnje stavljani MAP na dno rupe, glistenjak, zeolit i mikoriza u cilju što boljeg prijema i intenzivnijeg rasta sadnica nakon buđenja vegetacije u proleće 2020. Stopa prijema sadnica je 98%. Prilikom pripreme, sadnje i kasnije održavanja voćnjaka je potpuno ispoštovana preporučena tehnologija rasadnika Orah Lataral. Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjom saradnjom. Sve preporuke za Ivana i Orah Lateral u željnom iščekivanju prvog roda za 3-4 godine, kao i planiranog proširanja površine pod orahom lateralnog tipa.“
Više

Čendler, Šabac

Biljana Ivanović nam javlja o odličnom prijemu sadnica Chandler i Franquette, zasađenih na površini 0,6 ha u decembru 2018. u selu Petkovica kod Šabca:   “Prijem je sto posto, samo jedan kasni. Mnogo sam zadovoljna kako napreduju. Uskoro vam šaljem brojeve parcela za plan zasada jesenje sadnje. Svako dobro vam želim i još više uspeha. Samo napred.”
Biljana Ivanović nam javlja o odličnom prijemu sadnica Chandler i Franquette, zasađenih na površini 0,6 ha u decembru 2018. u selu Petkovica kod Šabca:   “Prijem je sto posto, samo jedan kasni. Mnogo sam zadovoljna kako napreduju. Uskoro vam šaljem brojeve parcela za plan zasada jesenje sadnje. Svako dobro vam želim i još više uspeha. Samo napred.”
Više
Dalibor Marković iz Knjaževca javlja o odličnom prijemu sadnica Pieral Lare i Franquette, zasađenih u jesen 2018. na parceli površine 0,6 ha: "Ivane, pozdrav iz Knjaževca, evo nekih slika od juče. Svi orasi su krenuli, pa sam hteo da ti pokažem!!! Inače je sve ok!!!"
Dalibor Marković iz Knjaževca javlja o odličnom prijemu sadnica Pieral Lare i Franquette, zasađenih u jesen 2018. na parceli površine 0,6 ha: "Ivane, pozdrav iz Knjaževca, evo nekih slika od juče. Svi orasi su krenuli, pa sam hteo da ti pokažem!!! Inače je sve ok!!!"
Više

Pieral Lara, Lapovo

Još jedna zanimljiva priča o orahu u Srbiji. Porodica Ilić iz Lapova, uspešni privatnici, vlasnici firme za proizvodnju ambalaže "Fit Step", podigli su prvu fazu intenzivnog zasada oraha. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji, a uradili smo i projekat zasada od 1650 sadnica za prve dve faze sadnje na površini of 6,5 ha. Ivan Ilić je zajedno sa bratom i ocem ove sezone posadio 650 oraha na 2,5 ha, a na jesen 2019. planira da dopuni sa još oko 1000 sadnica Pieral Lare. Pripremaju i treću parcelu od 7 ha. Ivan nam šalje fotografije sadnje i piše: "Ukratko, evo šta je uradjeno. Parcela se nalazi na putu Lapovo - Rača. Oko 230 metara nadmorske visine, blago nagnuta oko 5° pravac jug - sever. Ukupno je ogradjeno 6,5 hektara (1,5 metara pletena žica i tri reda bodljikava žica) Jesen 2018, uradjeno je podrivanje na 80 cm a nakon toga duboko oranje pa zemljiste obradjeno roto drljačom. Prema rezultatima agrohemijske analize, po proračunima rasadnika Orah Lateral smo zemljište (2,5 hektara) tretirali sa: Kreč CaCO3 - 7500 Kg Kalijum Hlorid KCI - 1800 Kg MAP 11:52 - 400 Kg Nakon toga, zemljište je pliće zaorano pa odmah nakon toga roto drljačom usitnjeno. Nakon što je geometar označio redove i mesta za sadnice, rupe su bušene kardanskom burgijom, fi 500 mm i dubine 600 mm. Ukupno smo imali 650 sadnica - 600 Pieral Lara i 50 Franket kao rezervni oprašivač. U rupe je stavljano po 400 grama mapa 11:52 koji je pokriven zemljom. Pored svake sadnice, stavljen je bagremov stubić 40x40 mm, 2500 mm visine. (2000 van zemlje) Uz koren, pomešan je sa osnovnom zemljom 6 litara glistenjaka i 20 grama mikurize. U daljem pokrivanju korena dodato je na svaku sadnicu 2 kg zeolita. Da nebi došlo do greške, sve sastojke smo stavljali u kese različitih boja. Nakon sadnje sve sadnice su zalivene i ponovo pritisnuta zemlja okolo da bi izašao vazduh i zemlja bolje legla. Stubiće smo donjih 600 mm tretirali plamenom da bi sprečili truljenje drveta i evenutualno uništili parazite ako ih ima." Samo u Pomoravlju, na potezu Velika Plana - Lapovo - Jagodina - Stalać već danas imamo preko 10 intenzivnih zasada lateralnih oraha površine oko 40 ha. Svi članovi složne i vredne porodice Ilić redovno posećuju naše seminare u Srbiji i Italiji. Rade sve pravilno, po tehnoligiji dr. Valiera. Znanje je važnije od samih sadnica, a mi ga dajemo svojim klijentima. Ubeđeni smo da će ovo biti jedan od najuglednijih savremenih zasada oraha na Balkanu. Neka je sa srećom!
Još jedna zanimljiva priča o orahu u Srbiji. Porodica Ilić iz Lapova, uspešni privatnici, vlasnici firme za proizvodnju ambalaže "Fit Step", podigli su prvu fazu intenzivnog zasada oraha. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji, a uradili smo i projekat zasada od 1650 sadnica za prve dve faze sadnje na površini of 6,5 ha. Ivan Ilić je zajedno sa bratom i ocem ove sezone posadio 650 oraha na 2,5 ha, a na jesen 2019. planira da dopuni sa još oko 1000 sadnica Pieral Lare. Pripremaju i treću parcelu od 7 ha. Ivan nam šalje fotografije sadnje i piše: "Ukratko, evo šta je uradjeno. Parcela se nalazi na putu Lapovo - Rača. Oko 230 metara nadmorske visine, blago nagnuta oko 5° pravac jug - sever. Ukupno je ogradjeno 6,5 hektara (1,5 metara pletena žica i tri reda bodljikava žica) Jesen 2018, uradjeno je podrivanje na 80 cm a nakon toga duboko oranje pa zemljiste obradjeno roto drljačom. Prema rezultatima agrohemijske analize, po proračunima rasadnika Orah Lateral smo zemljište (2,5 hektara) tretirali sa: Kreč CaCO3 - 7500 Kg Kalijum Hlorid KCI - 1800 Kg MAP 11:52 - 400 Kg Nakon toga, zemljište je pliće zaorano pa odmah nakon toga roto drljačom usitnjeno. Nakon što je geometar označio redove i mesta za sadnice, rupe su bušene kardanskom burgijom, fi 500 mm i dubine 600 mm. Ukupno smo imali 650 sadnica - 600 Pieral Lara i 50 Franket kao rezervni oprašivač. U rupe je stavljano po 400 grama mapa 11:52 koji je pokriven zemljom. Pored svake sadnice, stavljen je bagremov stubić 40x40 mm, 2500 mm visine. (2000 van zemlje) Uz koren, pomešan je sa osnovnom zemljom 6 litara glistenjaka i 20 grama mikurize. U daljem pokrivanju korena dodato je na svaku sadnicu 2 kg zeolita. Da nebi došlo do greške, sve sastojke smo stavljali u kese različitih boja. Nakon sadnje sve sadnice su zalivene i ponovo pritisnuta zemlja okolo da bi izašao vazduh i zemlja bolje legla. Stubiće smo donjih 600 mm tretirali plamenom da bi sprečili truljenje drveta i evenutualno uništili parazite ako ih ima." Samo u Pomoravlju, na potezu Velika Plana - Lapovo - Jagodina - Stalać već danas imamo preko 10 intenzivnih zasada lateralnih oraha površine oko 40 ha. Svi članovi složne i vredne porodice Ilić redovno posećuju naše seminare u Srbiji i Italiji. Rade sve pravilno, po tehnoligiji dr. Valiera. Znanje je važnije od samih sadnica, a mi ga dajemo svojim klijentima. Ubeđeni smo da će ovo biti jedan od najuglednijih savremenih zasada oraha na Balkanu. Neka je sa srećom!
Više

Čendler, Kovin

Nikola Stanković je u jesen 2018. podigao intenzivni zasad oraha u Kovinu. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.   „Površina njive je 3 ha. Za sada je na jednom hektaru posadjeno 275 sadnica sorte Čendler i 25 oprašivača sorte Franket, na rastojanju 8*4 m. Podrivanje sam radio na 80 cm. Rupe su bušene sa burgijom. Tu sam imao najvise problema, jer je zemlja bila suva, pa sam na svakoj rupi malo kreno, pa sipao 25 litara vode i posle par dana nastavio kopanje. Inače burgija je bila fi 50. Uradio sam analizu zemljišta. Nisam u zemlju dodavao ništa. Humus je loš i to moram popraviti. Preporuka je bila da se doda NPK 8:16:24, tako da sam bacio 200 grama oko sadnice, inače oko sadnice sam stavio 10 grama mikorize i hidrogel. Eksperementiso sam, na neke sadnice sam stavio 200 grama 8:16:24 i pileci peletirani stajnjak, a na druge 250 samo djubriva. Sadnice su kupljene u rasadniku Orah Lateral i radim po njihovom uputstvu. Sa sadnicama sam zadovoljan i planiram da proširujem zasad. Od 300 komada samo 3 nisu krenula. Ja sam prezadovoljan. “
Nikola Stanković je u jesen 2018. podigao intenzivni zasad oraha u Kovinu. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji.   „Površina njive je 3 ha. Za sada je na jednom hektaru posadjeno 275 sadnica sorte Čendler i 25 oprašivača sorte Franket, na rastojanju 8*4 m. Podrivanje sam radio na 80 cm. Rupe su bušene sa burgijom. Tu sam imao najvise problema, jer je zemlja bila suva, pa sam na svakoj rupi malo kreno, pa sipao 25 litara vode i posle par dana nastavio kopanje. Inače burgija je bila fi 50. Uradio sam analizu zemljišta. Nisam u zemlju dodavao ništa. Humus je loš i to moram popraviti. Preporuka je bila da se doda NPK 8:16:24, tako da sam bacio 200 grama oko sadnice, inače oko sadnice sam stavio 10 grama mikorize i hidrogel. Eksperementiso sam, na neke sadnice sam stavio 200 grama 8:16:24 i pileci peletirani stajnjak, a na druge 250 samo djubriva. Sadnice su kupljene u rasadniku Orah Lateral i radim po njihovom uputstvu. Sa sadnicama sam zadovoljan i planiram da proširujem zasad. Od 300 komada samo 3 nisu krenula. Ja sam prezadovoljan. “
Više

Tulare, Kikinda

Mihajlo Brezančić iz Kikinde nam šalje fotografije svog nedavno podignutog poluintenzivnog zasada oraha lateralnog tipa rodnosti. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Sorta Tulare je najrodnija sorta oraha na svetu. Vegetaciju počinje kada i sorta Chandler, posle 15. aprila, nekoliko dana posle sorti Šejnovo i Šampion. Vegetaciju završava rano, početkom oktobra, kada i sorta Pieral Lara, nekoliko nedelja pre Chandlera, te na vreme odrveni i dobro se spremi za zimske mrazeve. To ovu sortu čini pogodnom i za područje Vojvodine, koje ima karakteristične za kontentalnu klimu oštrije zime. Samooplodna je sorta. Jezgro je svetlo i lako se čisti poput Chandlera, što pored samooprašivanja i ranog zvršetka vegetacije ovu sortu čini sve popularnijom u svetu.   Mihajlo piše: „Zasad se nalazi u selu Novo Miloševo kod Kikinde. Parcela na kojoj je sadjeno je dimenzija 300x20 m. Posadjena je lateralna sorta Tulare. Sadjeno je na razmaku 10x12 m. Pre sadnje je uradjena analiza zemlje, gde se utvrdilo da nije potrebno dodavati ništa od djubriva. Posle pripreme, iskopane su rupe 60x60x60 cm. Sadilo se prema uputstvu rasadnika. Po sadnici 0,5kg MAP 12:52 na dno, sloj zemlje, zatim oko 4-5 kg glistenjaka. Dodato oko 2 kg zeolita, kao i saka granula mikorioze na sam koren.”
Mihajlo Brezančić iz Kikinde nam šalje fotografije svog nedavno podignutog poluintenzivnog zasada oraha lateralnog tipa rodnosti. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Sorta Tulare je najrodnija sorta oraha na svetu. Vegetaciju počinje kada i sorta Chandler, posle 15. aprila, nekoliko dana posle sorti Šejnovo i Šampion. Vegetaciju završava rano, početkom oktobra, kada i sorta Pieral Lara, nekoliko nedelja pre Chandlera, te na vreme odrveni i dobro se spremi za zimske mrazeve. To ovu sortu čini pogodnom i za područje Vojvodine, koje ima karakteristične za kontentalnu klimu oštrije zime. Samooplodna je sorta. Jezgro je svetlo i lako se čisti poput Chandlera, što pored samooprašivanja i ranog zvršetka vegetacije ovu sortu čini sve popularnijom u svetu.   Mihajlo piše: „Zasad se nalazi u selu Novo Miloševo kod Kikinde. Parcela na kojoj je sadjeno je dimenzija 300x20 m. Posadjena je lateralna sorta Tulare. Sadjeno je na razmaku 10x12 m. Pre sadnje je uradjena analiza zemlje, gde se utvrdilo da nije potrebno dodavati ništa od djubriva. Posle pripreme, iskopane su rupe 60x60x60 cm. Sadilo se prema uputstvu rasadnika. Po sadnici 0,5kg MAP 12:52 na dno, sloj zemlje, zatim oko 4-5 kg glistenjaka. Dodato oko 2 kg zeolita, kao i saka granula mikorioze na sam koren.”
Više

Pieral Lara, Zrenjanin

Miomir Boljanović je ovih dana u Elemiru kod Zrenjanina podigao poluintenzivni zasad od 52 oraha na rastojanju 12 m. Kao vodeća, posađena je lateralna samooplodna sorta Pieral Lara i rezervni oprašivač Franquette.   Sadnice i potrebna uputstva za pripremu zemljišta, sadnju i kasnije održavanje zasada je obezbedio rasadnik Orah Lateral DOO. Neka je sa srećom, Miomire!
Miomir Boljanović je ovih dana u Elemiru kod Zrenjanina podigao poluintenzivni zasad od 52 oraha na rastojanju 12 m. Kao vodeća, posađena je lateralna samooplodna sorta Pieral Lara i rezervni oprašivač Franquette.   Sadnice i potrebna uputstva za pripremu zemljišta, sadnju i kasnije održavanje zasada je obezbedio rasadnik Orah Lateral DOO. Neka je sa srećom, Miomire!
Više

Pieral Lara, Jagodina

Još jedan intenzivni zasad oraha podignut sadnicama proizvedenim u Srbiji, u našem rasadniku, i uz konsalting koji obezbeđujemo svojim klijentima. Nemanja Jovanović je ove godine u selu Međureč kod Jagodine podigao prvi deo planiranog zasada oraha:   "Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je na parceli gazdinstva Jovanović zasađeno 260 komada oraha lateralne rodnosti, 247 komada glavne sorte Pieral Lara i 13 oprašivača Franquette, na površini od 1,09 ha. Sađeno je kao intezivni zasad sa razmakom 8x4 m. Kasnije, od 5. godine kreće se sa oštrim mašinskim orezivanjem u cilju postizanja kvalitetnijeg prinosa i podmlađivanja stabla. Hvala svima koji su pomogli da se ovaj projekat realizuje, ujedno zahvaljujem na izvandrednom sadnom materijalu rasadniku Orah Lateral iz Grada Stalaća!   Prijem sadnica je 100%, neke su naprednije, a neke su kasnije krenule."
Još jedan intenzivni zasad oraha podignut sadnicama proizvedenim u Srbiji, u našem rasadniku, i uz konsalting koji obezbeđujemo svojim klijentima. Nemanja Jovanović je ove godine u selu Međureč kod Jagodine podigao prvi deo planiranog zasada oraha:   "Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je na parceli gazdinstva Jovanović zasađeno 260 komada oraha lateralne rodnosti, 247 komada glavne sorte Pieral Lara i 13 oprašivača Franquette, na površini od 1,09 ha. Sađeno je kao intezivni zasad sa razmakom 8x4 m. Kasnije, od 5. godine kreće se sa oštrim mašinskim orezivanjem u cilju postizanja kvalitetnijeg prinosa i podmlađivanja stabla. Hvala svima koji su pomogli da se ovaj projekat realizuje, ujedno zahvaljujem na izvandrednom sadnom materijalu rasadniku Orah Lateral iz Grada Stalaća!   Prijem sadnica je 100%, neke su naprednije, a neke su kasnije krenule."
Više

Pieral Lara, Ub

Šire se postojeći zasadi oraha i to sa sadnicama lateralnih sorti kratke vegetacije, proizvedenim u Srbiji, u rasadniku Orah Lateral DOO.   Sa Milanom Prodanovićem smo se upoznali pre 4 godine, kada smo se dogovorili o proizvodnji sadnica lateralne sorte Pieral Lara za jedan od prvih intenzivnih zasada oraha u Srbiji. Na ideju o sadnji plantaže oraha Milan je došao izvozeći orah u Rusiju. Nije mogao da nađe nijednog proizvođača oraha u Srbiji koji bi ponudio veću količinu jezgra, pa je orah neujednačenog kvaliteta uzimao od nakupaca. Milan je na jesen 2017. u selu Paljuvi kod Uba posadio 525 naših sadnica Lare, na povrsini od 1,8 ha. Zadovoljan kvalitetom sadnica i prijemom, Milan je posetio i obuku u Italiji, koju smo u septembru 2018. organizovali za klijente rasadnika Orah Lateral DOO. Uspešno je ostvario pravo na povraćaj dela uloženih sredstava od Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede RS. Planira postavljanje najsavremenijeg sistema za polivanje sa mikrorasprskivačima i tu se nada povraćaju 80% uloženih sredstava. Ove godine je nastavio sa širenjem plantaže sa novih 435 sadnica Pieral Lara i 5% rezervnog oprašivača sorte Franquette, sađenih na 7x4,5 m. 
Šire se postojeći zasadi oraha i to sa sadnicama lateralnih sorti kratke vegetacije, proizvedenim u Srbiji, u rasadniku Orah Lateral DOO.   Sa Milanom Prodanovićem smo se upoznali pre 4 godine, kada smo se dogovorili o proizvodnji sadnica lateralne sorte Pieral Lara za jedan od prvih intenzivnih zasada oraha u Srbiji. Na ideju o sadnji plantaže oraha Milan je došao izvozeći orah u Rusiju. Nije mogao da nađe nijednog proizvođača oraha u Srbiji koji bi ponudio veću količinu jezgra, pa je orah neujednačenog kvaliteta uzimao od nakupaca. Milan je na jesen 2017. u selu Paljuvi kod Uba posadio 525 naših sadnica Lare, na povrsini od 1,8 ha. Zadovoljan kvalitetom sadnica i prijemom, Milan je posetio i obuku u Italiji, koju smo u septembru 2018. organizovali za klijente rasadnika Orah Lateral DOO. Uspešno je ostvario pravo na povraćaj dela uloženih sredstava od Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede RS. Planira postavljanje najsavremenijeg sistema za polivanje sa mikrorasprskivačima i tu se nada povraćaju 80% uloženih sredstava. Ove godine je nastavio sa širenjem plantaže sa novih 435 sadnica Pieral Lara i 5% rezervnog oprašivača sorte Franquette, sađenih na 7x4,5 m. 
Više

Pieral Lara, Vranić

Na imanju Dragana Rakovića u Vraniću polovinom novembra je podignuta najsavremenija plantaža lateralnih sorti oraha. Na površini 1,65 ha zasađena je 401 sadnica sorte Pieral Lara i 22 rezervna oprašivača sorte Franquette. Prvoklasne sadnice, projekat zasada i sva potrebna znanja je obezbedio rasadnik “Orah Lateral DOO”.    “Sadnja je izvršena sa puno lepog i dobrog raspolođenja, uz dosta rada, truda i nestrpljenja. Rađeno je sve po pravilu iz vaših upustva i edukacije koju smo dobili na obuci u Italiji. Posle kupovine tri parcele, pristupio sam sređivanju vlašnistva i papirologije istog. Nakon toga, pristupilo se čišćenju međa između njiva, vađenje zaostalih panjeva, korova i žbunja. Od tri kupljenje parcele napravio sam jednu od 1,65 hektara.   Posle košenja, pristupio sam podrivanju zemlje na dubinu od 65 cm. To je bila najbolja solucija koju sam mogao trenutno da nađem. Bager za dublje podrivanje jednostavno u blizini mene ne postoji. Sledeća operacija je bila postavljanje ograde sa betonskim stubićima, pocinkovanom žicom okca 60 mm, visine 1,6 m, i iznad nje dva reda bodljikave žice. Ogradu mi je ugrađivala firma iz NS-a. Zatim sam posadio grahoricu i raž, u razmeri 80%:20%. Nakon toga parcela je poravnata roto drljacom. Krenuo sam sa premeravanjem za rupe. Rupe su mašinski kopane burgijom, dimenzija 60x60 cm. Obeležavane su krečom, u razmeri 4,5x7 m.   U rupe sam ubacio 850 kg đubriva MAP 12-52. Nakon prekrivanja MAP-a sa nekih 20-ak cm zemlje, u rupe sam ubacivao oko 4 kg glistenjaka i po 2 kg zeolita. Ubacio sam ukupno 2000 kg glistenjaka i 925 kg zeolita. Mikoriza je stavljana bukvalno prstohvatom.   Sadnice su posle sadnje zalivane sa 45-65 litara vode. Vodu smo sipali u kante i zalivali sadnice. Zemlja je bila jako suva i jednostvno je vapila za vodom. Kada je pred mrak zalivena i poslednja sadnica, posle izlaska i zaključavanja plantaže, tek onda se moglo odahnuti i videti da je urađen veliki posao. Tada sam već razmišljao o danu kad me čeka „čepovanje”. Prva etapa je završena, ali sada sam pristupio prikupljanju ponuda za sistem za navodnjavanje. Nadam se da ću do polovine marta 2019. i to instalirati i na vreme početi sa adekvatnim navodnjavanjem u 2019. godini.”
Na imanju Dragana Rakovića u Vraniću polovinom novembra je podignuta najsavremenija plantaža lateralnih sorti oraha. Na površini 1,65 ha zasađena je 401 sadnica sorte Pieral Lara i 22 rezervna oprašivača sorte Franquette. Prvoklasne sadnice, projekat zasada i sva potrebna znanja je obezbedio rasadnik “Orah Lateral DOO”.    “Sadnja je izvršena sa puno lepog i dobrog raspolođenja, uz dosta rada, truda i nestrpljenja. Rađeno je sve po pravilu iz vaših upustva i edukacije koju smo dobili na obuci u Italiji. Posle kupovine tri parcele, pristupio sam sređivanju vlašnistva i papirologije istog. Nakon toga, pristupilo se čišćenju međa između njiva, vađenje zaostalih panjeva, korova i žbunja. Od tri kupljenje parcele napravio sam jednu od 1,65 hektara.   Posle košenja, pristupio sam podrivanju zemlje na dubinu od 65 cm. To je bila najbolja solucija koju sam mogao trenutno da nađem. Bager za dublje podrivanje jednostavno u blizini mene ne postoji. Sledeća operacija je bila postavljanje ograde sa betonskim stubićima, pocinkovanom žicom okca 60 mm, visine 1,6 m, i iznad nje dva reda bodljikave žice. Ogradu mi je ugrađivala firma iz NS-a. Zatim sam posadio grahoricu i raž, u razmeri 80%:20%. Nakon toga parcela je poravnata roto drljacom. Krenuo sam sa premeravanjem za rupe. Rupe su mašinski kopane burgijom, dimenzija 60x60 cm. Obeležavane su krečom, u razmeri 4,5x7 m.   U rupe sam ubacio 850 kg đubriva MAP 12-52. Nakon prekrivanja MAP-a sa nekih 20-ak cm zemlje, u rupe sam ubacivao oko 4 kg glistenjaka i po 2 kg zeolita. Ubacio sam ukupno 2000 kg glistenjaka i 925 kg zeolita. Mikoriza je stavljana bukvalno prstohvatom.   Sadnice su posle sadnje zalivane sa 45-65 litara vode. Vodu smo sipali u kante i zalivali sadnice. Zemlja je bila jako suva i jednostvno je vapila za vodom. Kada je pred mrak zalivena i poslednja sadnica, posle izlaska i zaključavanja plantaže, tek onda se moglo odahnuti i videti da je urađen veliki posao. Tada sam već razmišljao o danu kad me čeka „čepovanje”. Prva etapa je završena, ali sada sam pristupio prikupljanju ponuda za sistem za navodnjavanje. Nadam se da ću do polovine marta 2019. i to instalirati i na vreme početi sa adekvatnim navodnjavanjem u 2019. godini.”
Više

Pieral Lara, Ub

U Sovilju kod Uba, na površini 0,57 ha, Jovana i Darko Marinković su u jesen 2018. zasadili 130 komada vodeće lateralne sorte Pieral Lara i 5 oprašivača Franquette na rastojanju 8x4 m. Planira se proširivanje zasada. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Darko je u međuvremenu instalirao sistem za navodnjavanje i šalje nekoliko svežih fotografija:   “Ovog proleca smo čepovali sadnice drugi put. Zasadili smo ih 2018, i nisu tokom 2019. dostigle dovoljnu visinu, pa smo sve ispočetka, ali zato ove godine su ojačali. Imamo sistem za navodnjavanje kap po kap, 2022 bi trebalo i da prebacimo na mikroraspršivače. Ove godine smo uspeli da se izborimo sa travom, zemljom, posavetovali se sa agronomom, sve uradili kako je rekao, i sada uživamo. U prilogu su slike.“
U Sovilju kod Uba, na površini 0,57 ha, Jovana i Darko Marinković su u jesen 2018. zasadili 130 komada vodeće lateralne sorte Pieral Lara i 5 oprašivača Franquette na rastojanju 8x4 m. Planira se proširivanje zasada. Rasadnik Orah Lateral DOO je isporučio prvoklasne sadnice oraha proizvedene u Srbiji. Darko je u međuvremenu instalirao sistem za navodnjavanje i šalje nekoliko svežih fotografija:   “Ovog proleca smo čepovali sadnice drugi put. Zasadili smo ih 2018, i nisu tokom 2019. dostigle dovoljnu visinu, pa smo sve ispočetka, ali zato ove godine su ojačali. Imamo sistem za navodnjavanje kap po kap, 2022 bi trebalo i da prebacimo na mikroraspršivače. Ove godine smo uspeli da se izborimo sa travom, zemljom, posavetovali se sa agronomom, sve uradili kako je rekao, i sada uživamo. U prilogu su slike.“
Više
Zasad oraha Dejana Milojevića u Jagnjilu kod Mladenovca. Pojavio se prvi rod na tek zasađenim sadnicama Chandlera. Sasvim je normalno da se kod lateralnih sorti oraha plod masovno pojavi još u stratifikaciji, 15-20 dana nakon kalemljenja, pošto ove sorte duplo brže prorode i stupe u puni rod od terminalnih. Upravo to je glavni razlog zašto su još pre 30 godina napuštene stare terminalne sorte u čitavom svetu. Sadnice su iz rasadnika Orah Lateral DOO, srpskog porekla, sa svim sertifikatima.
Zasad oraha Dejana Milojevića u Jagnjilu kod Mladenovca. Pojavio se prvi rod na tek zasađenim sadnicama Chandlera. Sasvim je normalno da se kod lateralnih sorti oraha plod masovno pojavi još u stratifikaciji, 15-20 dana nakon kalemljenja, pošto ove sorte duplo brže prorode i stupe u puni rod od terminalnih. Upravo to je glavni razlog zašto su još pre 30 godina napuštene stare terminalne sorte u čitavom svetu. Sadnice su iz rasadnika Orah Lateral DOO, srpskog porekla, sa svim sertifikatima.
Više

Tulare, Negotin

Orah sorte Tulare, posađen u jesen 2017. u zasadu Slaviše Ristića u Negotinu, rodio prvi put. Nek je sa srećom! Sadnice su iz rasadnika Orah Lateral DOO.
Orah sorte Tulare, posađen u jesen 2017. u zasadu Slaviše Ristića u Negotinu, rodio prvi put. Nek je sa srećom! Sadnice su iz rasadnika Orah Lateral DOO.
Više

Pieral Lara, Prnjavor Mali

Podizanje još jednog intenzivnog zasada Pieral Lara u R.S.- BiH. Meliorativno djubrenje Timac Agro TOP 34, Elixir Zorka, Tercomposti, Mykorrhiza Soluble. Pod rukovodstvom agronoma Radoja Kiperovića.
Podizanje još jednog intenzivnog zasada Pieral Lara u R.S.- BiH. Meliorativno djubrenje Timac Agro TOP 34, Elixir Zorka, Tercomposti, Mykorrhiza Soluble. Pod rukovodstvom agronoma Radoja Kiperovića.
Više

Pretraga